Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražská arcidiecéze v roce 2010

Výroční zpráva obsahuje nejen základní údaje o organizaci a hospodaření arcidiecéze, ale také utváří ucelený obraz o rozmanitém životě místní církve. Prezentuje zejména pastorační činnost, charitativní aktivity, internetové projekty, oblast církevního školství, realizované restaurátorské a jiné stavební akce. Zvláštní pozornost věnuje výroční zpráva důležitým událostem předešlého roku. V loňském roce to bylo především zvolení a uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky, dohoda o svatovítské katedrále mezi pražským arcibiskupem a prezidentem republiky a také odchod biskupa Jaroslava Škarvady, který zemřel 14. června 2010 ve věku nedožitých 86 let. 

Úvodního slova k výroční zprávě se poprvé ujal Mons. Dominik Duka OP v roli pražského arcibiskupa. Svatovojtěšskou berlu převzal v dubnu roku 2010 jako 36. pražský arcibiskup. Ve svém úvodníku mimo jiné píše: "Otevřenost naší místní církve vůči světu, vůči bližním – to vše při jasném a pevném setrvávání na obhajobě základních náboženských hodnot – je skutečností, kterou bych rád i v příštích letech rozvíjel. Stavební činnost arcidiecéze, práce ve školách, nemocnicích, sdělovacích prostředcích a jednotlivých farnostech – to vše se stává jednotlivými kamínky v mozaice velkého obrazu pestrého a zajímavého života katolické církve u nás. Rád bych pozval všechny nejen k pročtení této publikace, ale především ke spolupráci. Kéž by pro nás strohé statistické údaje byly inspirací k rozhodnutí zúčastnit se některého z dobrých projektů pro své bližní." (aj)

Výroční zpráva za rok 2010

18. 07. 2011