Vyhledávání Menu

Termosanace krovu kostela v Praze - Dolních Chabrech

Pražská arcidiecéze vyzkoušela minulý rok likvidaci dřevokazného hmyzu pomocí termosanace. Sanaci krovu kostela v Dolních Chabrech realizovala společnost Thermo Sanace.

Filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Praze – Dolních Chabrech spadající pod Římskokatolickou farnost u kostela sv. Václava Praha-Prosek je významnou románskou památkou stojící v těsném sousedství Bíleneckého náměstí. Nevelká stavba z 12. století leží na návrší mezi vzrostlými stromy v údolí, v němž se rozkládá původní jádro vesnice Dolní Chabry. Kostel obklopuje kamenná zeď se starobylou zvonicí. Stavební aktivity, přestavby a opakovaná výstavba kostela Stětí sv. Jana Křtitele nasvědčují výjimečnosti zdejší lokality, zejména v období středověku.

Románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele byl postaven kolem roku 1180. Archeologickým průzkumem bylo zjištěno, že na jeho místě stály tři starší sakrální stavby – nejstarší dřevěná stavba snad z počátku 11. století, malý kostelík čtvercového půdorysu vzniklý v průběhu 11. století a nakonec na přelomu 11. a 12. století rozsáhlá rotunda. Se svým průměrem přibližně 12,5 metru byla dolnochaberská rotunda po svatovítské kapli na Pražském hradě ve své době druhou největší rotundou u nás. Historiky umění jsou vysoce ceněny románské nástěnné malby pokrývající vnitřek apsidy, objevené při opravách kostela v roce 1905. Nejvýše je umístěn výjev Krista v mandorle nazývaný Maiestas Domini. Kristus sedí na románském trůně, žehná pravicí, zatímco v druhé ruce drží otevřenou knihu s nápisem „Já jsem první i poslední“. Mandorlu nesou dva andělé, vpravo stojí orodovnice Panna Maria, vlevo Jan Křtitel a pod nimi umístěný pás vyplňují postavy apoštolů v životní velikosti.

V loňském roce farnost začala s likvidací škůdců v krovu kostela pomocí termosanace, tedy pomocí horkého vzduchu. Krov byl, přes dílčí úspěšné opravy v minulých letech, poměrně silně napaden tesaříkem krovovým. Metoda by měla zničit škůdce od vajíček až po dospělce. V krovu kostela jsou napadeny hlavně mladší části dřeva krovu. S termosanací zatím nebyly na stavbách v majetku pražské arcidiecéze větší přímé zkušenosti, ale pro majitele památkových budov je to zajímavá metoda, protože se obejde bez chemie i vyřezávání prvků historického krovu. K likvidaci škůdců je potřeba, aby se všechny konstrukce prohřály aspoň hodinu na 55 stupňů Celsia. O získání finančních prostředků na opravy kostela se snaží farnost u kostela sv. Václava v Praze na Proseku, Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech a Stavební odbor Arcibiskupství pražského. V našem případě jsme se setkali s velkorysou nabídkou společnosti Thermo Sanace, která provedla práce zdarma jako dar k obnově této kulturní památky.

Práce byly provedeny ve dnech 23. až 25. září 2014 souběžně s vědeckou konferencí pod názvem Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí pořádanou společností Thermo Sanace společně s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Všechny sanační práce byly provedeny řádně a odborně s příkladnou péčí. Firma se zhostila svého úkolu profesionálním způsobem a k naší plné spokojenosti. Firmou byl rovněž předán protokol, ve kterém jsou zaneseny jednotlivé teploty a body měření v sanovaném krovu. V letošním roce byla po provedené termosanaci zajištěna další ochrana preventivním nátěrem dřeva proti opětovnému napadení některými z biologických dřevokazných škůdců.

 

David Dlabal - Stavební odbor AP, fotografie - Thermo Sanace s.r.o.

 

43702        43703

   43697

43698

Anna Pincová 14. 07. 2015