Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražská charita otevřela centrum pro bezdomovce

Až 30 klientů nad rámec běžné kapacity azylového domu bude moci po dobu přetrvávajících mrazů strávit noc v teple bez nároku na lůžko (k dispozici budou židle), zahřát se teplým čajem, popř. se jim dostane základní potravinové pomoci (polévka, chléb atd.). Nízkoprahové denní centrum bude otevřeno každý den od 19:00 do 7:00, přičemž vpouštění klientů bude možné do 22:00. Adresa Azylového domu je Pernerova ulice č. 20 v Praze 8.

První noc tuto službu využilo 14 klientů, stav naplněnosti k 7. lednu v 21:00 je 19 klientů. Na společném jednání se zástupci Hlavního města Prahy byly hledány možnosti řešení situace, kdy poptávka po přenocování v denních centrech převýší nabídku.

Bylo plánováno zřízení kontaktního centra – stanu – s výdejem stravy (polévka) na některém veřejném prostranství v Praze. Další jednání se uskuteční v pátek 9. ledna dopoledne. Bude zhodnocena dosavadní situace, především otázka poptávky po službě. Na základě tohoto vyhodnocení, s přihlédnutím k předpovědi počasí, bude plánován další postup (otevření dalších center). (Jaroslav Němec, ap)

08. 01. 2009