Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražská charita pořádá pracovní setkání

Setkání se účastní také ředitelé a zaměstnanci farních charit pražské arcidiecéze. Na programu jednání jsou přednášky prezidenta Arcidiecézní charity Praha P. Dr. Vojtěcha Eliáše na téma „Pracovník katolické charity“, Mons. Tomáše Holuba, Th.D. na téma „Česká biskupská konference a Charita“, hlavního ekonoma Arcibiskupství pražského Ing. Karla Štíchy na téma „Ekonomika a charita“. Dalšími tématy jsou Kvalita sociálních služeb, Vyjednávání poskytovatelů sociálních služeb se státem, Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a další. Společné mši svaté na závěr čtvrtečního jednání předsedá generální vikář litoměřické diecéze a bývalý prezident Arcidiecézní charity Praha P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

S tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit ADCH Praha. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí. Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi, domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů. (Jan Oulík, Aleš Pištora)

21. 09. 2012