Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražská pěší pouť do Staré Boleslavi

Pouť, která se koná za podpory biskupa Václava Malého, bude završena následující den 28. září 2009 účastí na mši svaté ve Staré Boleslavi. Mše, kterou bude na Proboštské louce v blízkosti historického centra od 9:45 hodin celebrovat Svatý otec, bude vrcholem letošní Národní svatováclavské pouti. Jak se můžeme dočíst v oficiálních textech České biskupské konference, které mají věřícím pomoci připravit se na návštěvu Svatého otce, papež se zúčastní svatováclavské pouti v době doznívání oslav jubilea sv. Václava a v roce výročí Palladia země České.

Zatímco si minulý rok Arcidiecéze pražská připomněla 1100 let od narození sv. Václava roku 908, letos si připomínáme 400 let od prohlášení staroboleslavského mariánského obrazu za záštitu českých zemí. Za Palladium země České byla Panna Maria zobrazená na staroboleslavském obrázku prohlášena roku 1609 po vydání Rudolfova majestátu. Čeští katolíci tehdy putovali ve velkém průvodu z Prahy do Staré Boleslavi prosit o záchranu katolické víry a své vlasti před protestantismem.

Největší slávu zažil staroboleslavský mariánský kult v 17. a 18. století, kdy o něj významně pečoval také jezuitský řád. Lidé do Staré Boleslavi putují dodnes. Jednou z takových poutí je také ta, kterou letos organizuje farnost v Kyjích. Z organizačních důvodů je nutné se na pouť přihlásit do 15. srpna 2009 na mailové adrese: farnostkyje@centrum.cz nebo přímo na adrese farnosti: Římskokatolická farnost, Prelátská 12, 198 00 Praha 9.

Papež Benedikt XVI. navštíví Českou republiku ve dnech 26.–28. září 2009. Podle již Vatikánem potvrzeného plánu této pastorační a státní návštěvy, konané na pozvání České biskupské konference a prezidenta republiky Václava Klause, navštíví Svatý otec Prahu, Brno a Starou Boleslav. V sobotu 26. září se papež společně s duchovními a řeholníky pomodlí nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Bude to příležitost upozornit na to, jak důležitá je role a poslání kněze v církvi a současné společnosti. Na dopoledne téhož dne byl zařazen nový bod programu, jímž je návštěva kostela Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko. V neděli 27. září po mši v Brně proběhne setkání papeže Benedikta XVI. s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském paláci a setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu. Na programu Svatého otce je také návštěva Národní svatováclavské pouti. Dne 28. září zde bude papež sloužit mši svatou, která je určena pro všechny věřící a která bude současně místem setkání Svatého otce s mládeží. (ap)

09. 07. 2009