Vyhledávání Menu

Pražské oslavy křtu Polska


Slavnostní bohoslužbu při příležitosti 1050. výročí „křtu Polska“ bude 10. dubna 2016 v bazilice svatého Jiří na Pražském Hradě od 16.00 hodin sloužit v polském a českém jazyce kardinál Dominik Duka OP. Slavnostní kázání přednese Mons. Stanisław Gądecki, který je předsedou polské biskupské konference a zároveň biskupem nejstarší polské diéceze – poznaňské.


59276

Foto: http://abpgadecki.pl


V letošním roce uplyne 1050 let od přijetí křtu knížetem kmene Polanů Měškem I. a tím od začátku procesu christianizace polských zemí. S křtem Měška v roce 966 se zároveň zrodil polský stát jako plnoprávný člen rodiny křesťanských národů Evropy. Proč si tuto událost připomínat v Praze?

Křesťanství se do země Polanů dostalo právě z Čech, neboť „ženou, která přinesla křest“, byla podle kronikářů česká kněžna Dobrava. Podle kronikáře dcera knížete Boleslava I. souhlasila se sňatkem s polským vladařem „teprve když se zavázal, že se vzdá pohanských zvyků a přijme svátosti křesťanské víry. Pak přijela ta paní do Polska s velikou světskou i církevní družinou. Ale ani tak se s ním nespojila manželským svazkem dříve, dokud se pomalu a důkladně nepřesvědčil o křesťanském způsobu života a závaznosti církevního řádu, nezřekl se pohanského bludu a nepřipojil se k společenství matky církve.“ Je tedy logické, že pražská připomínka události z roku 966 předchází o několik dnů mohutné oslavy, které propuknou v Hnězdně, na ostrově Lednice a v Poznani – tedy v místech spojených s počátky polského států – už 14. dubna.

Ani místo, kde se bude konat slavnostní liturgie za blaho českého a polského národa, není náhodné. V Bazilice sv. Jiří se nacházejí relikvie Doubravčiny babičky sv. Ludmily a přilehlý klášter založila její sestra Mlada. Je možné, že právě v tomto chrámu se modlila mladá česká kněžna před svou výpravou na sever. Letošní oslavy jsou příležitostí k připomenutí společných pramenů našich dějin a základů, na nichž jsou vybudovány naše národy. (Maciej Ruczaj)

Aleš Pištora 06. 04. 2016