Vyhledávání Menu

Pražský arcibiskup ocení Mons. Josefa Mixu


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělí 7. srpna 2015 při mši svaté od 17.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech stříbrnou svatovojtěšskou medaili Mons. Josefu Mixovi při příležitosti oslavy jeho 90. narozenin.


44847


Pražský arcibiskup uděluje Mons. Josefu Mixovi stříbrnou svatovojtěšskou medaili za svědomitou a věrnou kněžskou službu kardinálu Františku Tomáškovi a za obětavé působení v Karlovarském regionu, které nevnímal jakou vyhnanství, nýbrž jako důležitou pastýřskou službu s láskou k věřícím.

Mons. Ing. Josef Mixa se narodil 8. srpna 1925. Ve svých 23 letech přijal svátost křtu a hned rok poté zaslechl výzvu, aby se stal knězem. Vystudoval však nejprve Vysokou školu obchodní v Praze se zaměřením na zahraniční obchod a pracoval u komunálního podniku Autoopravny a posléze u Pozemních staveb. Do kněžského semináře byl po předchozím odmítnutí přijat až v roce 1961. Kněžské svěcení přijal 27. června 1965. Sloužil v Praze Počernicích, dva roky jako kaplan v Plzni a poté u sv. Anny v Praze na Žižkově.

V období kolem roku 1968 a poté až do podzimu roku 1973 působil jako sekretář biskupa (později kardinála a apoštolského administrátora pražského) Františka Tomáška. Začátkem 70. let kolem sebe v kostele sv. Jana Nepomuckého na pražských Hradčanech shromažďoval velké živé společenství mladých lidí s účastí mnoha aktivistů tzv. podzemní církve a disentu. P. Mixa vystupoval otevřeně proti organizaci Pacem in terris a stal se tak terčem perzekuce ze strany tehdejší StB. Byl proto přeložen do vesnice Stanovice u Karlových Varů. I tam ovšem svou aktivitou přitahoval velké množství věřících, za což byl nadále pronásledován.

Po Sametové revoluci byl od 1. července 1990 ustanoven děkanem v Karlových Varech a v této funkci setrval až do příchodu člena Řádu křížovníků s červenou hvězdou v roce 1996. Působí i nadále ve Stanovicích, kde má na starosti šest kostelů, v nichž slouží mše svaté. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 08. 2015