Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražský arcibiskup ocení zasloužilé osobnosti

Zlatou Pamětní medaili svatých Cyrila a Metoděje obdrží Mons. Pavel Kučera (1932) za zásluhy v boji za svobodu a proti totalitě během exilu a za jeho mimořádně účinnou humanitární pomoc uprchlíkům, prof. Jan Matějka (1932) za práci na liturgické reformě v naší zemi vyplývající z II. vatikánského koncilu, zejména na překladech a vydávání dokumentů, které byly pro tuto reformu nezbytné a Mons. doc. Jiří Skoblík (1932) za jeho pedagogickou a publicistickou činnost na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v oboru křesťanské etiky, jakož i za jeho kněžské působení především jako kazatele.

Zlatou Svatovojtěšskou medaili za statečný postoj v zápase o návrat svobody a demokracie, jakož i za celoživotní literární dílo, zejména za ságu „Zdivočelá země“ udělí pražský arcibiskup Jiřímu Stránskému (1931). Stříbrné Svatovojtěšské medaile předá pražský arcibiskup Martinu Dejdarovi (1965) za jeho herecké umění a zejména za vynikající ztvárnění role podplukovníka Antonína Maděry v seriálu „Zdivočelá země“, Miloši Doležalovi (1970) za jeho literární a publicistické dílo a především za jeho knihu „Jako bychom dnes zemřít měli“ o P. Josefu Toufarovi, Běle Gran Jensen (1943) za práci v oblasti pomoci dětem v rámci hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které školní mládež vede k obecně lidským hodnotám a k vědomí toho, že vzdělání a slušnost má v naší společnosti své místo, Jaromíru Polišenskému (1966) za jeho filmové dílo, zejména za televizní film „In nomine patris“ o P. Josefu Toufarovi a Viktoru Preissovi (1947) stříbrnou Svatovojtěšskou medaili za jeho herecké umění a zejména za vynikající ztvárnění role P. Josefa Toufara ve filmu „In nomine patris“.

Pamětní medaile svatých Cyrila a Metoděje byla vydána pod záštitou České biskupské konference. První odražek byl věnován papeži Benediktu XVI. při příležitosti odhalení české pamětní desky u hrobu sv. Cyrila v bazilice San Clemente v Římě roku 2012. Medaile je dílem akademického sochaře Milana Knoblocha, medailéra, jehož díla lze nalézt ve sbírkách královských pokladů a čelných světových galerií.

Svatovojtěšská medaile je pražským arcibiskupem udělována významným osobnostem za jejich neopominutelné dílo. Autorem ocenění je ak. soch. J. K. Trčková, která se nechala inspirovat podobou sv. Vojtěcha, zachycenou ve scénách ze života a smrti tohoto patrona pražské arcidiecéze na románských dveřích (Porta regia) gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie v polském Hnězdně. (Aleš Pištora)

12. 06. 2013