Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražský arcibiskup na předávání Ceny Gratias agit

Cenu Ministerstva zahraničních věcí letos obdrží také filozof a pedagog Mikuláš Lobkowicz. Tohoto pražského rodáka, který po únoru 1948 opustil Československo a působil jako profesor politické filozofie na univerzitách v Evropě i v USA, požádal v roce 2002 tehdejší rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm o spolupráci při výkonu mimořádné správy na Katolické teologické fakultě UK. Kromě něho udělí ministr zahraničních věcí ČR Cenu Gratias agit také honorárnímu konzulovi ČR v Texasu a spoluzakladateli krajanských spolků Raymondu Snokhousovi. Jemu pražský arcibiskup Dominik Duka na své cestě v USA předal rovněž cenu sv. Anežky České.

Cena Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, kterou kromě Lobkowicze a Snokhouse obdrží letos dalších jedenáct osobností, byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře. Jedním z nositelů této ceny je také např. kardinál Giovanni Coppa. Laureáti jsou pozváni ke třídennímu pobytu v Praze, který vrcholí předáním ceny. Vyznamenaní obdrží diplom a plastiku v podobě stylizované křišťálové zeměkoule. (Aleš Pištora)

07. 10. 2011