Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražský arcibiskup při znovuotevření Zlaté ulice

Nová pěší spojka, kterou otvírá Městská část Praha 1, vznikla z dříve slepé uličky v blízkosti kostela sv. Jiljí a z průchodu areálem technického zázemí Národního divadla, který byl původně veřejnosti uzavřen. Uličkou tak bude zpřístupněn kostel sv. Anny, který si v roce 1999 dlouhodobě pronajala nadace manželů Havlových VIZE 97. Průchod Anenským klášterem přes Zlatou ulici byl uzavřen minimálně od roku 1948. Po zrušení kláštera za reforem císaře Josefa II. zde bývala Schönfeldova tiskárna, po znárodnění v roce 1948 do roku 1974 národní tiskařský podnik Impressa. Poté objekt sloužil jako technické zázemí Národního divadla.

Ve Zlaté ulici se shromažďovali zlatníci a stříbrníci při hlavní cestě k pražským vltavským brodům, neboť se tudy ubírali bohatí kupci a obchodníci a jejich karavany se zbožím od Ungeltu k Pražskému hradu. Byla to ulice šperkařů a mistrů zlatnických. Vypovídají o tom i přiléhavé názvy domů v okolí: U Zlaté lodi, U Zlaté hrušky nebo U Zlatých křížů ...

Dominikáni jsou v těchto místech spojováni s kostelem sv. Jiljí, který vévodí celému okolí už od počátku 13. století. Na jeho výstavbě se podílel biskup Jan z Dražic, po něm arcibiskup Arnošt z Pardubic i Jan Očko z Vlašimi. Dominikáni se při kostele usadili v roce 1626 a sídlí tady dodnes. Lokalitu sdíleli společně s jezuity, kteří měli v Husově ulici seminář. V Čechách jsou dominikáni asi od roku 1224, nejdříve sídlili při kostele sv. Klimenta na Poříčí na Novém Městě, pak u kostela stejného zasvěcení na Starém Městě, ještě později v dnešním Anežském areálu a pak u sv. Jiljí. (www.praha1.cz, Aleš Pištora)
07. 06. 2010