Vyhledávání Menu

Pražský arcibiskup přijal velvyslance Státu Izrael

Velvyslanec Státu Izrael se setkal s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Přijetí se konalo v pondělí 26. května 2014 v Arcibiskupském paláci.

Velvyslanec Koren a kardinál Duka se setkali v den, kdy papež František pobýval v Izraeli, a diskutovali, jak může papežova návštěva ve Svaté zemi dále inspirovat a prohloubit mezináboženský dialog. Při setkání také odsoudili útok v židovském muzeu v Bruselu, k němuž došlo v sobotu 24. května a zahynuli při něm čtyři lidé, z toho dva byli izraelští občané.

„Antisemitismus není jen nebezpečím pro Izraelity, ale též pro křesťany a pro všechny lidi, kteří se snaží žít v duchu tolerance a vzájemného přátelství. Vyslovuji politování nad činy, které odporují víře v Boha, stvořitele světa a člověka,“ uvedl kardinál Duka v souvislosti s útoky u židovského muzea v Bruselu.

„Několikanásobná vražda v židovském muzeu v Bruselu je ohavnou připomínkou, kam až může zajít vražedná nenávist vůči Izraeli a židovskému národu,” uvedl izraelský velvyslanec v České republice Gary Koren.

Papež František navštívil Izrael ve dnech 25. – 26. května. Vztah mezi katolickou církví a židovskou komunitou v České republice posílila loňská národní pouť do Svaté země, první od roku 1937.

„Návštěva papeže Františka v Izraeli je významným milníkem prohlubování vztahu mezi katolickou církví, Izraelem a židovským národem. Izrael si velmi váží vztahu s katolickou církví v různých zemích. Zde v České republice oceňujeme úlohu Jeho Eminence Dominika kardinála Duky v prosazování mezináboženského dialogu s židovskou komunitou i to, že vedl pouť tisícovky českých věřících do Izraele,“ uvedl velvyslanec Koren.

„Praha, místo historického setkání tří kultur: české, německé i židovské, ukazuje, že není vždy snadné soužití více kultur a komunit. Vidíme to dnes v Jeruzalémě, který je středem světa pro Židy, tak pro křesťany a svým způsobem i pro muslimy. Praha by bez tohoto soužití ale nikdy nedosáhla své velikosti. Domnívám se, že přítomnost papežových přátel rabína Abrahama Skorky a argentinského představitele islámu Omara Ahmeda Abuda měla ukázat, že odkaz abrahámovského monoteismu je závazkem i pro současnost. Řešení je možné nalézt jedině v duchu velkého odkazu, který se váže k Abrahámovi, Mojžíšovi, ale také k synu Izraelského národa, kterým je Ježíš Kristus,“ komentoval kardinál Duka současnou papežskou cestu. (Tereza Šídlová, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 27. 05. 2014