Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražský filharmonický sbor pro katolickou církev

Na programu jsou Čtyři písně o Marii od Bohuslava Martinů, Mše D dur zvaná Lužanská od Antonína Dvořáka a dvě skladby Vytautase Miškinise. Pražský filharmonický sbor řídí sbormistr Lukáš Vasilek, na varhany hraje Vladimír Roubal.

Cyklus zahájilo na počátku roku vystoupení pro Českobratrskou církev evangelickou, na němž zazněla vokální Motteta od Johanna Sebastiana Bacha. Plánují se koncerty i pro Československou církev husitskou a Federaci židovských obcí v ČR. Program má být vždy volen v souladu s tím, komu je určen.

Více informací na www.choir.cz.

08. 11. 2008