Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pražský večer Jana Pavla II.

Hlavními hosty večera, kterého se zúčastní také polský velvyslanec v České republice Jan Pastwa, budou manželé Półtawští, velmi blízcí přátelé Karola Wojtyły. Jejich svědectví, doprovázené scénickým čtením z právě vydané knihy „Deník přátelství. Korespondence mezi Wandou Półtawskou a Karolem Wojtyłou“, bude zaměřeno na přiblížení osobnosti Jana Pavla II. jako přítele, kněze a duchovního otce.

O tom, nakolik byl jako papež blízký jedné české generaci, bude hovořit Mons. Miroslav Šimáček, první ředitel Sekce pro mládež ČBK. Zazní také svědectví Dany Pilchové, která se s Janem Pavlem setkala při jeho návštěvě na Svatém Kopečku v roce 1995. Celý večer bude provázen hudebními vstupy, scénickým čtením a videoprojekcí.

Kniha „Deník přátelství. Korespondence mezi Wandou Półtawskou a Karolem Wojtyłou“ je autentickým svědectvím o neobvyklém přátelství mezi papežem a rodinou Półtawských. Nejde o autobiografii ani o pouhé vzpomínky na Jana Pavla II. V této knize sledujeme autorčin duchovní život skrze zaznamenaná rozjímání, jež posílala svému duchovnímu otci Karolu Wojtyłovi (i poté, co se stal papežem), a 46 listů, kterými jí odpovídal a sdílel s ní a její rodinou svůj život. (Andrea Hýblová)

21. 04. 2011