Vyhledávání Menu

Před 125 lety se narodil kardinál Beran

V těchto dnech si připomínáme 125 výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností naší nedávné doby. Kardinál Josef Beran, pražský arcibiskup v letech 1946-1969 byl symbolem odporu proti totalitní moci, ale také jediným českým biskupem, který promluvil na II. vatikánském koncilu.

Josef Beran se narodil 29. prosince 1888 v Plzni. Studoval plzeňské gymnázium a pokračoval ve studiích bohosloví v Římě. Na kněze byl vysvěcen v Římě v roce 1911. Po návratu z Říma Beran působil v Praze jako kaplan, v roce 1917 se stal ředitelem katolického Dívčího učitelského ústavu sv. Anny v Praze. Od roku 1929 byl činný jako docent pastorální teologie na teologické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1932 se stal profesorem a rektorem pražského arcibiskupského kněžského semináře.

Po okupaci Československa německým nacistickým režimem byl Josef Beran po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha zatčen a vězněn až do konce války v koncentračním táboře Dachau. Po návratu do vlasti se v roce 1946 stal pražským arcibiskupem.

Po komunistickém převratu v roce 1948 Josef Beran jako nejvyšší hlava katolické církve v Československu odmítnul podřídit katolickou církev komunistickému režimu. V roce 1949 byl Státní bezpečností zatčen a po „domácím vězení“ v pražském Arcibiskupském paláci v letech 1949-51 pak až do roku 1963 internován na různých místech po celých Čechách.

V roce 1963 byl propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze a vykonávat arcibiskupský úřad. Dne 25. února 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Komunistický stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma na slavnostní kreaci. V Římě se kardinál Beran zapojil do práce 2. vatikánského koncilu, kde vystoupil s projevem „O svobodě svědomí“, v němž se mimo jiné vyslovil pro rehabilitaci Jana Husa. Založil také v Římě České náboženské středisko Velehrad.

Když dne 17. května roku 1969 v Římě zemřel, komunistická vláda nepovolila převoz těla do vlasti. Papež Pavel VI. proto rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. Je jediným Čechem, kterému se této pocty dostalo. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 30. 12. 2013