Vyhledávání Menu

Před 130 lety byl posvěcen kostel sv. Václava na Smíchově


Mozartovou Korunovační mší C dur si v neděli 27. září 2015 smíchovská farnost sv. Václava připomene 130. výročí posvěcení baziliky sv. Václava. Mše svatá začíná ve smíchovském kostele v 9.30 hodin. V den svátku sv. Václava zazní od 18.00 hodin Mše D dur „Lužanská“ Antonína Dvořáka.


47579

Foto: Daniel Baránek

Tehdy dostavěnou baziliku sv. Václava v Praze na Smíchově slavnostně posvětil v roce 1885 pražský arcibiskup František Maria Schönborn. Událost připomene bohoslužba, během které zazní Mše C dur – „Korunovační“ pro sóla, sbor a orchestr. Účinkuje Emauzský sbor a orchestr, soprán: Eva Forejtová, alt: Veronika Mráčková, tenor: Bronislav Palowski, bas: Vladimír Jelen, sbormistr: Marie Matějková, varhany: Václav Vála, dirigent: Tomáš Čechal.

V den svátku sv. Václava bude v bazilice do 12.00 hodin přítomna lebka našeho národního patrona sv. Václava. Při poutní mši svaté od 18.00 hodin bude provedena Mše D dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka pro sóla, sbor a varhany. Účinkují smíšený sbor Ignis při kostele sv. Ignáce a sv. Václava spolu se smíšeným sborem Notre Dame při chrámu Matky Boží před Týnem. Dirigent: Leona Saláková, varhany: Václav Vála.

Novorenesanční bazilika sv. Václava na Smíchově byla vystavěna v letech 1881–1885 podle plánů architekta Antonína Barvitia. Základní kámen byl položen v roce 1881 a na stavbu přispěl částkou 30 000 zlatých císař Ferdinand V. Slavnostní vysvěcení kostela provedl roku 1885 pražský arcibiskup Schönborn za asistence pražského světícího biskupa Karla Schwarze a českobudějovického biskupa Martina Říhy. Více na www.farnostsmichov.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 22. 09. 2015