Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Předání letošních Cen charity

Prezident Charity ČR a světící biskup Mons. Pavel Posád spolu s ředitelem Charity ČR Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem předají Cenu Charity ČR za mimořádné charitní dílo současným i bývalým pracovníkům, dobrovolníkům a sponzorům organizace Charita ČR. Za Arcidiecézní Charitu Praha cenu převezme pan Jiří Pecha, zakladatel Farní charity v Praze – Stodůlkách a zároveň její dlouholetý ředitel.

Farní charita ve Stodůlkách byla zaregistrována v roce 1993 a pan Pecha se od počátku Farní charity stal jejím ředitelem. V této funkci působil v letech 1993 do léta letošního roku, tedy 18 let. Je třeba dodat, že charitativní činnosti se ve stodůlecké farnosti pan Pecha věnoval již od roku 1988, kdy na výzvu tehdejšího kardinála Tomáška zde založil Výbor křesťanské pomoci, jehož smyslem bylo zorganizovat pomoc určenou do zemětřesení postižené Arménie a dále pomáhat osamělým lidem na sídlišti.

Pod vedením pana Pechy se od roku 1993 Farní charita ve Stodůlkách rozrostla v organizaci, která má celou řadu charitních sociálních projektů. Nejdůležitějším z nich je charitní domácí ošetřovatelská služba. Ta zde působí již od roku 1995. Další projekty Farní charity jsou setkávání seniorů a nemocných, pomoc opuštěným lidem z okolí, charitní šatník aj.

Pan Jiří Pecha byl podle svého rozhodnutí ředitelem Farní charity po celou dobu zdarma, tedy bez nároku na finanční odměnu. Ze své funkce odstoupil ze zdravotních důvodů v červnu letošního roku. Za dlouholetou dobrou a nezištnou práci chceme panu Pechovi poděkovat a požádat ho, aby jako malý projev naší vděčnosti převzal Cenu Charity 2011.

Kolem svátku sv. Vincence z Paul (†27. září 1660), patrona a zakladatele moderní charitativní činnosti, je připravena také informační kampaň o smyslu charitní práce a širokém rozsahu poskytovaných služeb. Akce se konají v mnoha městech a obcích po celé ČR. Dny otevřených dveří se budou odehrávat také v zařízeních Charity Praha:

16. 9. (10 - 12 hod) - Azylový dům pro matky s dětmi, Kralupy nad Vltavou - Minice

19. 9. (10 - 16 hod) - Azylový dům pro lidi bez domova sv. Terezie, Pernerova 20, Praha - Karlín

19. 9. (9 - 17 hod) - Dům Gloria - Stacionář pro seniory, Renoirova 7, Praha 5 - Barrandov

19. 9. (13 - 17 hod) - Dům Gloria - Azylový dům pro matky s dětmi, Renoirova 7, Praha 5 - Barrandov

16. 9. (15 - 17 hod) - Centrum pro tělesně postižené Fatima, Slaviborské nám. 4, Praha 9 - Třeboradice

19. 9. (14 - 17 hod) - Azylový dům pro matky s dětmi, Brandýs nad Labem, Na Prádle 192

Více na http://praha.charita.cz.

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Její hlavní činností je pomoc potřebným na území ČR. Stále větší měrou se podílí také na humanitární a zejména rozvojové pomoci do zahraničí. (www.charita.cz, Aleš Pištora)

14. 09. 2011