Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška D. Duky na téma


Akce si klade za úkol otevřít problematiku dotýkající se původu pojmů „občan“ a „stát“, jejich vzájemných vazeb, a tématu práv a povinností jednoho vůči druhému.

Na konferenci vystoupil se svým příspěvkem kardinál Dominik Duka, který se ve svém projevu inspiroval biblickým pojetím člověka jako bytosti stvořené z hlíny a Božího dechu k Božímu obrazu (Genesis 1. a 3. kapitola). „Zamýšlíme-li se spolu s biblickými komentáři, tak židovská tradice říká, že člověk je jako bytost dvojí povahy: je smrtelný i nesmrtelný, pozemský i nebeský, jsou v něm dvě náklonnosti: jak k dobru, tak ke zlu“ připomněl před zaplněným sálem Dominik Duka jeden z pramenů současné evropské civilizace a doplnil svoji úvahu myšlenkou, že „moderní pojem demokracie tak, jak o něm snily generace před námi, se nezrodil v řecké Akropoli, ale na Sinaji při formulování Desatera, které nerozlišuje mezi mužem a ženou, nezná otroka a pána, bohatého či chudého, dítě ani starce.“ Ani antika nikdy nevnímala stát jako organizované násilí, nebo oblast nesvobody, dodal kardinál k tématu konference. 

Vystoupení Dominika Duky sklidilo mezi účastníky konference výrazný potlesk. „Jsem velice ráda, že se nám podařilo získat nejenom kvalitní a různorodé vystupující, ale že velmi výrazné osobnosti objevily i mezi publikem“, okomentovala vystoupení kardinála Duky předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová v narážce na hojnou účast ze strany vrcholných státních činitelů, soudců a veřejně činných osob mezi publikem. Konference „Jednotlivec a stát“ navazuje na dvojici úspěšných společenskovědních seminářů „Spravedlnost v právním státě“, který se konal v Senátu Parlamentu ČR v dubnu 2011, a „Odpovědnost v demokratickém právním státě“, který hostila v červnu 2012 Univerzita Karlova. Ústředním tématem konference je otázka, do jaké míry má být občan podřízen státu a naopak stát podřízen občanu, tak, aby byly vyloučeny krajní polohy v podobě diktatury na straně jedné či slabého státu neschopného plnit své základní funkce na straně druhé.

(jne)

Domink Duka na konferenci "Jednotlivec a stát".


Vystoupení Dominika Duky sklidilo mezi přítomnými z řad vrcholných státních činitelů dlouhý potlesk.

Dominik Duka na konferenci "Jednotlivec a stát".

Účastníci konference: zleva T. Sedldáček, T. Sobek, J. Přibáň, V. Bělohradský, M. Němcová, I. Brožová, J. Sokol (není na snímku).Dominik Duka na konferenci "Jednotlivec a stát".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 04. 2013