Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška "Ikonografie sv. Václava"

Prof. Jan Royt je vedle P. Mgr. Vladimíra Kelnara a PhDr. Dany Stehlíkové jedním ze spoluautorů svatováclavské výstavy, kterou uspořádalo Arcibiskupství pražské spolu s Národní galerií. Prostřednictvím vystavených exponátů se autoři nesnažili o nic menšího než o vykreslení duše našeho národa, jeho kořenů úzce spjatých se sv. Václavem. Výstava začala v loňském roce, kdy si Arcibiskupství pražské a s ním vlastně celá církev připomínaly jedenáctisté výročí narození národního patrona.

Šíři a hloubku svatováclavské tradice má vystihnout více jak sedmdesát exponátů. Ty zahrnují období začínající v desátém století (např. meč či přilba z osobní zbroje sv. Václava) a končící v období českého národního obrození zastoupeném např. malbou praporu Národní gardy od Josefa Mánesa či dvěma soutěžními modely jezdeckého pomníku sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka a Bohuslava Schnircha. Umělecká díla však také odhalují dvojí tvář sv. Václava - jako knížete, který ve zbroji chrání český lid, a jako mučedníka podobajícího se středověkým mnichům. Co vše lze z uměleckých děl odrážejících nějak postavu sv. Václava vyčíst, představí prof. Royt ve svém příspěvku. Na přednášku prof. Jana Royta navazují další přednášky a semináře. (ap, foto Petr Kříž)

PŘEDNÁŠKY AUTORŮ VÝSTAVY A KURÁTORŮ S DATAPROJEKCÍ

15. 1.   ČT       16:30   Ikonografie sv. Václava – Jan Royt, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

22. 1.   ČT       16:30   Poklad sv. Václava – Dana Stehlíková, Národní muzeum Praha

29. 1.   ČT       16:30   Kristiánův život a umučení sv. Václava a jeho báby Ludmily - nejzáhadnější česká legenda - Petr Kubín, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

5. 2.     ČT       16:30   Sv. Václav v nástěnném malířství středověku - Ondřej Faktor, Národní galerie v Praze

12. 2.   ČT       16:30   Obraz, kult a antikult sv. Václava v 19. a 20. století - Vít Vlnas, Národní galerie v Praze

19. 2.   ČT       16:30   Sv. Václav v barokním malířství a sochařství – Tomáš Hladík, Národní galerie v Praze

26. 2.   ČT       16:30   Kult sv. Václava za vlády Karla IV. a Václava IV. – Jan Klípa, Národní galerie v Praze

5. 3.     ČT       16:30   Sv. Václav v pozdně gotickém deskovém malířství -Štěpánka Chlumská, Národní galerie v Praze                                                                                    

Doba trvání: cca 90 minut / Místo konání: Slavnostní sál (refektář) v přízemí Anežského kláštera / Aktuální informace o doprovodných akcích včetně ceníku: na webových stránkách NG a Arcibiskupství pražského: www.ngprague.cz, www.apha.cz (změna programu vyhrazena)

12. 01. 2009