Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška na téma eucharistické modlitby

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava ve Vršovicích, která je organizátorem celého cyklu, chce dát odpověď na otázky o tom, jaký význam má vlastně liturgie v životě křesťana a jaká je její podstata a smysl. Když se poslední liturgická reforma v naší zemi realizovala, bylo to v době totality. Nebylo proto možné podepřít ji dostatečnou osvětou. Podle organizátorů „tak mnohde zůstalo jen u zavedení mateřštiny a pořízení oltáře ´čelem k lidu´ – bez skutečného pochopení proč se tak stalo.

Eucharistická modlitba, která bude tématem následující přednášky, je modlitba přednášená celebrujícím knězem v ústřední části mše svaté, kdy vrcholí posvěcení chleba a vína. Začíná prefací, končí doxologií a zpřítomňuje poslední večeři Páně. Eucharistická modlitba se obrací k Otci, který ve smrti a vzkříšení Krista osvobodil člověka z otroctví hříchu a povolal ho ke svému stolu.

Cílem celého semináře je posloužit k lepšímu pochopení smyslu liturgie, a tím k jejímu hlubšímu prožívání. Seminář, v jehož rámci vystoupí deset odborníků (mezi jinými P. Prokop Siostrzonek OSB, P. ThLic. Jan Kotas, Jan Klípa, Ph.D., Pavel Kolář, Th.D.), si nečiní nárok na úplnost. Důraz je položen na eucharistii a na několik dalších základních témat.

Přednášky se konají vždy v úterý večer – od 19. ledna do 23. března 2010 – v kostele sv. Václava na Čechově náměstí ve Vršovicích (po dokončení rekonstrukce pak ve farním sále téhož kostela). Začátek je vždy v 19:30. (ap, Program semináře na www.farnostvrsovice.cz)

02. 02. 2010