Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška o Jeruzalémské Bibli

Přednáška biskupa Dominika Duky a prof. Františka Xavera Halase se uskuteční 24. března v 17:00. Koncert, na němž se představí Alexander Shonert, houslový virtuos, a Natalia Shonert, klavírní doprovod, se koná 1. dubna v 18:00. Obě akce proběhnou ve výstavních prostorách Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1. Doprovodný program dále tvoří Mezinárodní projekt Ručně psaná Bible podle posledního vydání, umělecká díla – biblické inspirace, Naše Bible a prezentace digitalizovaných vzácných rukopisů. Návštěvníci výstavy mají možnost vidět i filmová představení, např. Objevujeme Bibli nebo Ježíš z Nazaretu.

Jeruzalémská Bible je dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad (první vydání 1954), jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Česká verze Jeruzalémské Bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny a původních biblických jazyků. Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce.

Putovní výstava uspořádaná Společností přátel Bible tak bude opět k vidění v Praze v prostorách Univerzity Karlovy v Galerii Karolinum na Ovocném trhu. Tak jako již v roce 2003 snaží se připomenout více jak 1100 let od doby prvních cyrilometodějských překladů biblických textů do jazyka moravských Slovanů. K vidění budou první rukopisné i tištěné Bible, ale také současné digitální způsoby vydávání, překládání a práce s biblickými texty. Návštěvníci budou moci nahlédnout např. do faksimile Kodexu vyšehradského, prohlédnout si první vydání tzv. Severinovy Bible z roku 1529, proslulou šestidílnou Bibli kralickou (1579-1593/1594) a Nový zákon Svatováclavské Bible (1677). Vzácné dokumenty doplňují novodobé překlady (včetně ekumenického z roku 1979) a databáze Bible Works, která obsahuje desítky překladů bible (včetně čtyř českých). (TS ČBK, Krystal OP, ap)

23. 03. 2009