Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška o liturgickém prostoru

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava ve Vršovicích, která je organizátorem celého cyklu, chce dát odpověď na otázky o tom, jaký význam má vlastně liturgie v životě křesťana a jaká je její podstata a smysl. Když se poslední liturgická reforma v naší zemi realizovala, bylo to v době totality. Nebylo proto možné podepřít ji dostatečnou osvětou. Podle organizátorů „tak mnohde zůstalo jen u zavedení mateřštiny a pořízení oltáře ´čelem k lidu´ – bez skutečného pochopení proč se tak stalo.“

Eucharistická modlitba, která bude tématem následující přednášky, je modlitba přednášená celebrujícím knězem v ústřední části mše svaté, kdy vrcholí posvěcení chleba a vína. Začíná prefací, končí doxologií a zpřítomňuje poslední večeři Páně. Eucharistická modlitba se obrací k Otci, který ve smrti a vzkříšení Krista osvobodil člověka z otroctví hříchu a povolal ho ke svému stolu.

Cílem celého semináře je posloužit k lepšímu pochopení smyslu liturgie, a tím k jejímu hlubšímu prožívání. Seminář si nečiní nárok na úplnost. Důraz je položen na eucharistii a na několik dalších základních témat.

Přednášky se konají vždy v úterý večer – od 19. ledna do 23. března 2010 – v kostele sv. Václava na Čechově náměstí ve Vršovicích (po dokončení rekonstrukce pak ve farním sále téhož kostela). Začátek je vždy v 19:30. (ap, Program semináře na www.farnostvrsovice.cz)

18. 02. 2010