Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška o studijním pobytu sv. Jana Nepomuckého v Padově

K aktivitám, jimiž jsou doprovázeny oslavy českého světce sv. Jana Nepomuckého, patří nejen slavnosti na poli církevním a vodáckém, ale ve významné míře také vědecká historická a badatelská práce. Muzeum Karlova mostu proto iniciovalo a plně financovalo výzkum v Itálii, kde sv. Jan Nepomucký studoval.

Přednáška proslovené Paulem Borgonovi, jedním z nejvýznamnějších benátských historiků a jeho dcerou, badatelkou a pedagožkou Chiarou Borgonovi bude sledovat dvě hlavní témata. Je to zmapování kultu sv. Jana Nepomuckého jako jednoho z patronů Benátek, doklady o pobytu „Bohemů“ v Benátkách, a socha sv. Jana Nepomuckého u soutoku Canal Grande a Canal Cannaregio. Sv. Jan Nepomucký totiž není jen hlavním patronem Čech, ale také patronem Benátek a gondoliérů.

Druhé téma je vpravdě ohromující. Na univerzitě v Padově byly nalezeny doposud neznámá a nikdy nepublikovaná fakta o pobytu sv. Jana, jeho doktorské teze z přípravy obhajoby doktorského gradu na této univerzitě. Jedná se o unikátní doklad o průběhu studia na padovské univerzitě, o jednotlivých zkouškách, diskutovaných otázkách, přísedících u zkoušek apod. Během naší přednášky tak budou poprvé tyto informace prezentovány vědecké i laické veřejnosti. Přednáška bude doprovázena bohatou fotodokumentací z bádání. (www.muzeumkarlovamostu.cz, ap)

12. 05. 2010