Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška o vztahu Čechů a sudetských Němců

Je nezpochybnitelné, že vztahy mezi Čechy a Němci jsou dnes mnohonásobně lepší než tomu bylo v roce 1989. Není náhodou, že velikou zásluhu na tom má především církev. Jak v nedávném pozdravu kardinálu Vlkovi napsal právě Mons. Otte, „dnes už je zpevněno mnoho cest porozumění a postaveno mnoho mostů důvěry“. „Standardní součástí česko-německých vztahů se staly iniciativy, při kterých se setkávají mladí lidé a děti, jsou navazována partnerství a patronáty mezi obcemi, školami a spolky,“ pokračuje Mons. Otte.

V rámci českoněmeckých vztahů jsou specifickou kapitolou vztahy Čechů a sudetských Němců. Právě jim by se měla věnovat přednáška, kterou pořádá Místní společenství Sekulárního františkánského řádu u kostela sv. Anežky v Praze. Ve čtvrtek 4. února 2010 po mši svaté, která začíná v 18:00 hodin, vystoupí v sále pod kostelem sv. Anežky na Spořičově (Metro C – Budějovická, autobus č. 118 – stanice Roztylské náměstí) Mons. Anton Otte a Ing. Josef Škrábek.

Mons. Anton Otte, kanovník Královské kolegiální kapituly na Vyšehradě a duchovní rada Sudetoněmeckého křesťanského sdružení Ackerman – Gemeinde, byl vyznamenán řádem T. G. Masaryka. Josef Škrábek je autorem publikace Včerejší strach, jedné z nejlepších knih, která k problematice česko-německých vztahů vyšla u nás a v Německu. V průběhu přednášky budou mít hosté možnost si tuto knihu zakoupit a autor ji bude po skončení podepisovat. (ap)

27. 01. 2010