Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška "Osobnost a dílo Svatého otce Benedikta XVI."

V době bezprostředních příprav na návštěvu Svatého otce v ČR přijal pozvání do pražského Pastoračního střediska nynější spolupracovník Moravsko-slezské křesťanské akademie Ing. Pavel Jajtner, který byl v letech 2003 až 2008 velvyslancem u Apoštolského stolce. Přednášku prosloví ve středu 23. září 2009 v 18:15 v sále Pastoračního střediska (vstup z Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice).

Papež Benedikt XVI. zde bude představen nejen prostřednictvím dat jeho pontifikátu a textů, které publikoval, ale bude nahlížen také očima člověka, který se s Josephem Ratzingerem – Benediktem XVI. osobně setkával. Přednáška bude doprovázena autorským čtením z knihy Pavla Jajtnera „Zajisté, Excelence!“ a promítáním fotografií. Po přednášce proběhne autogramiáda knih Pavla Jajtnera.

Ve knize „Zajisté, Excelence“ se její autor snaží čtenáři přiblížit zejména lidský rozměr diplomatické práce, kterou nazývá neviditelnou rukou politiky. Zajímají ho lidé a události, vydávající svědectví o nezbytnosti etického přístupu k životu. Knize však nechybí ani laskavý humor a cenné poznání, že úspěch diplomacie spočívá především v ovládnutí toho, čemu se říká sociální inteligence. Příběhy Pavla Jajtnera ukazují, že v každém povolání je dobré a užitečné hledat Boha, před jehož tváří žijeme. Cenné poznatky a poučení v této knize najdou všichni, které zajímá zákulisí zahraniční politiky i všední a nevšední život v zemích vzdálených i blízkých. (ap)

16. 09. 2009