Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška "Sv. Václav v nástěnném malířství středověku"

Cyklus přednášek doprovází výstavu "Svatý Václav – ochránce České země", kterou pořádá Arcibiskupství pražské spolu s Národní galerií. Tato výstava si klade za cíl prostřednictvím artefaktů spojených s životem a kultem sv. Václava seznámit návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci v průběhu staletí. Šíři a hloubku svatováclavské tradice má vystihnout více jak sedmdesát exponátů. Ty zahrnují období začínající v desátém století (např. meč či přilba z osobní zbroje sv. Václava) a končící v období českého národního obrození zastoupeném např. malbou praporu Národní gardy od Josefa Mánesa či dvěma soutěžními modely jezdeckého pomníku sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka a Bohuslava Schnircha. Umělecká díla však také odhalují dvojí tvář sv. Václava – jako knížete, který ve zbroji chrání český lid, a jako mučedníka podobajícího se středověkým mnichům. (ap)

 

PŘEDNÁŠKY AUTORŮ VÝSTAVY A KURÁTORŮ S DATAPROJEKCÍ
5.2.16.30Sv. Václav v nástěnném malířství středověkuOndřej Faktor,
Národní galerie v Praze
12.2.16.30Obraz, kult a antikult sv. Václava v 19. a 20. stoletíVít Vlnas,
Národní galerie v Praze
19.2.16.30Sv. Václav v barokním malířství a sochařstvíTomáš Hladík,
Národní galerie v Praze
26.2.16.30Kult sv. Václava za vlády Karla IV. a Václava IV.Jan Klípa,
Národní galerie v Praze
5.3.16.30Sv. Václav v pozdně gotickém deskovém malířstvíŠtěpánka Chlumská,
Národní galerie v Praze

Doba trvání: cca 90 minut

Místo konání: Slavnostní sál (refektář) v přízemí Anežského kláštera

Aktuální informace o doprovodných akcích včetně ceníku:
na webových stránkách Národní galerie a Arcibiskupství pražského

(Změna programu vyhrazena.)

Cena: základní 120 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 200 Kč (vstupenka platí na přednášku i výstavu, kterou vzhledem k zavírací době doporučujeme navštívit před výkladem).

Novinka: V den přednášky si nechte v pokladně označit vstupenku a bude vám platit i na další přednášky.

04. 02. 2009