Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška Svatováclavský kult za vlády Václava IV.

Přednáška se koná v rámci cyklu, který doprovází výstavu "Svatý Václav – ochránce České země" pořádanou Arcibiskupstvím pražským a Národní galerií. Tato výstava, která byla pro veliký zájem veřejnosti prodloužena do 22. března, si klade za cíl prostřednictvím artefaktů spojených s životem a kultem sv. Václava seznámit návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci v průběhu staletí. Šíři a hloubku svatováclavské tradice má vystihnout více jak sedmdesát exponátů. Ty zahrnují období začínající v desátém století (např. meč či přilba z osobní zbroje sv. Václava) a končící v období českého národního obrození zastoupeném např. malbou praporu Národní gardy od Josefa Mánesa či dvěma soutěžními modely jezdeckého pomníku sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka a Bohuslava Schnircha. Umělecká díla však také odhalují dvojí tvář sv. Václava – jako knížete, který ve zbroji chrání český lid, a jako mučedníka podobajícího se středověkým mnichům. (ap)

PŘEDNÁŠKY AUTORŮ VÝSTAVY A KURÁTORŮ S DATAPROJEKCÍ


5.3.


16.30


Svatováclavský kult za vlády Václava IV. - pokračování


Jan Klípa


12.3.


16.30


Sv. Václav v pozdně gotickém deskovém malířství


Štěpánka Chlumská,
Národní galerie v Praze


Doba trvání: cca 90 minut

Místo konání: Slavnostní sál (refektář) v přízemí Anežského kláštera

Aktuální informace o doprovodných akcích včetně ceníku:
na webových stránkách Národní galerie a Arcibiskupství pražského

(Změna programu vyhrazena.)

Cena: základní 120 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 200 Kč (vstupenka platí na přednášku i výstavu, kterou vzhledem k zavírací době doporučujeme navštívit před výkladem).

V den přednášky si nechte v pokladně označit vstupenku a bude vám platit i na další přednášky.

03. 03. 2009