Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška "Záhada Kristiánovy legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile"

Dr. Petr Kubín, historik specializující se ve své badatelské činnosti především na světce a jejich kult ve středověku, působí v Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK. Středem jeho odborného zájmu je mimo jiné také postava sv. Václava. Se svým příspěvkem vystoupil na nedávné konferenci „Svatý Václav a jeho kult“. Tato konference  tvořila spolu s výstavou „Svatý Václav – ochránce České země“ vrchol celého Svatováclavského roku, který měl připomenout jedenáctisté výročí narození našeho národního patrona.

Výstava „Svatý Václav – ochránce České země“, kterou pořádá Arcibiskupství pražské spolu s Národní galerií, si klade za cíl prostřednictvím artefaktů spojených s životem a kultem sv. Václava seznámit návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci v průběhu staletí. Šíři a hloubku svatováclavské tradice má vystihnout více jak sedmdesát exponátů. Ty zahrnují období začínající v desátém století (např. meč či přilba z osobní zbroje sv. Václava) a končící v období českého národního obrození zastoupeném např. malbou praporu Národní gardy od Josefa Mánesa či dvěma soutěžními modely jezdeckého pomníku sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka a Bohuslava Schnircha. Umělecká díla však také odhalují dvojí tvář sv. Václava – jako knížete, který ve zbroji chrání český lid, a jako mučedníka podobajícího se středověkým mnichům. (ap)

PŘEDNÁŠKY AUTORŮ VÝSTAVY A KURÁTORŮ

15. 1.    ČT       16:30    Ikonografie sv. Václava – Jan Royt, FF UK

22. 1.    ČT       16:30    Poklad sv. Václava – Dana Stehlíková, NM

29. 1.    ČT       16:30    Záhada Kristiánovy legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile –  Petr Kubín, KTF UK

5. 2.     ČT       16:30    Sv. Václav v nástěnném malířství středověku – Ondřej Faktor, NG

12. 2.    ČT       16:30    Obraz, kult a antikult sv. Václava v 19. a 20. století – Vít Vlnas, NG

19. 2.    ČT       16:30    Sv. Václav v barokním malířství a sochařství – Tomáš Hladík, NG

26. 2.    ČT       16:30    Kult sv. Václava za vlády Karla IV. a Václava IV. – Jan Klípa, NG

3. 3.     ÚT       16:30    Svatováclavský kult v hudbě včera, dnes a zítra – Viktor Velek, Universität Wien / Masarykova univerzita v Brně

5. 3.     ČT       16:30    Sv. Václav v pozdně gotickém deskovém malířství – Štěpánka Chlumská, NG

Cena: základní 120 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 200 Kč (vstupenka platí na přednášku i výstavu, kterou vzhledem k zavírací době doporučujeme navštívit před výkladem.

! Novinka: V den přednášky si  nechte v pokladně označit vstupenku  a bude Vám platit i na další přednášky) / Doba trvání: 60-90 minut / Místo konání: Slavnostní sál (refektář) v přízemí Anežského kláštera / Aktuální informace: www.ngprague.cz, www.apha.cz (změna vyhrazena)

26. 01. 2009