Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Předprázdninový Zpravodaj

připomínkou 40 let kněžství našeho arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka a pozvánkou k oslavě tohoto výročí.

Kněží, kteří si v červnu připomínají den, kdy byli pomazáni ke službě, je jen v naší arcidiecézi přes padesát – v Jubileáři je Zpravodaj svým čtenářům připomíná jmenovitě a zve tak věřící k uvědomění si, kolik dobrého Bůh skrze své kněze církvi dává a jak moc je třeba prosit – za ně, za jejich službu, věrnost, vytrvalost, ale i za rozmnožení jejich řad: „Žeň je mnohá, dělníků málo“ (Lk 10,2).

Zájemce o křest upozorňujeme na blížící se datum přijetí do katechumenátu, ohlašujeme Svatopetrskou sbírku na bohoslovce, přinášíme další informace o setkání mládeže ActIv8 a o možnostech, jak k akci přispět.

V seriálu rozhovorů tentokrát představujeme střední školy zaměřené zejména na dívky s nižšími studijními předpoklady: Dvouletou katolickou střední školu, Dívčí katolickou střední školu v Kolíně a Dívčí katolickou střední školu v Praze.

Zvláštní příloha je věnována Roku svatého Pavla, který začíná 28. 6. 2008, na vloženém listu naleznete obecné informace, slova Benedikta XVI. pronesená při zahájení jubilea a dekret stanovující podmínky získání odpustků v rámci pavlovského roku.

Dále ve Zpravodaji naleznete všechny rubriky, na které jste zvyklí, některé rozšířené o informace na léto, kdy má naše periodikum dvouměsíční prázdniny.

Všem čtenářům přejeme příjemné a přínosné počtení a doufáme, že Zpravodaji zachováte přízeň i v příštím školním roce! Těšíme se na shledanou v září!

kh

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754

26. 05. 2008