Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přehled bohoslužeb o Velikonocích

Kardinál Miloslav Vlk bude na Zelený čtvrtek 9. 4. hlavním celebrantem mše svaté, při které obnoví kněží z celé arcidiecéze závazky vyplývající ze svátosti svěcení a budou posvěceny oleje k udílení svátostí. Missa chrismatis začíná v 9:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V 18:00 pak bude v katedrále předsedat mši svaté na památku Večeře Páně. Na Velký pátek 10. 4. v 15:00 povede již tradičně pobožnost Křížové cesty v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech (nám. Jiřího z Poděbrad). Obřady Velkého pátku 10. 4. v 18:00, Velikonoční vigilii se křtem dospělých 11. 4. od 20:30 a slavnostní liturgii na Boží hod velikonoční 12. 4. v 9:30 bude kardinál Vlk celebrovat v katedrále.

Biskup Václav Malý bude koncelebrovat při Misse chrismatis na Zelený čtvrtek 9. 4. v 9:00 v katedrále. Na Zelený čtvrtek v 17:00 bude předsedat slavení eucharistie v Charitním domově sv. Václava pro duchovní ve Staré Boleslavi. Na Velký pátek 10. 4. v 18:00 se zúčastní obřadů v katedrále. Vigilii ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude slavit 11. 4. od 20:00 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze na Novém Městě (Jungmannovo nám.).

Biskup Karel Herbst bude koncelebrantem Missy chrismatis na Zelený čtvrtek 9. 4. v 9:00 v katedrále. Obřadům Velkého pátku, Velikonoční vigilii a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude předsedat v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Dvoře Králové. Velkopáteční obřady začínají 10. 4. v 18:00, vigilie ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 11. 4. ve 20:00 a na Boží hod velikonoční v neděli 12. 4. začíná mše svatá v 8:00.


Velikonoční bohoslužby v arcidiecézi Přehled velikonočních bohoslužeb v pražských a mimopražských farnostech naleznete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze. Údaje jsou průběžně aktualizovány. V Katalogu naleznete také kontakty na vikariáty a farnosti, aktuální údaje o pravidelných bohoslužbách a další informace týkající se pražské arcidiecéze.

(aj)

01. 04. 2009