Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přehled poutí a slavností

Plán akcí Arcidiecéze pražské na rok 2014

2. 3. ekumenická bohoslužba za oběti totality Sekr. kardinála  katedrála
12. 4. duchovní obnova pro katechety Past. středisko u sv. Ignáce
17. 4. Missa chrismatis Sekr. kardinála katedrála
23. 4. slavnost sv. Vojtěcha Sekr. kardinála katedrála
26. 4. kurz pro lektory Past. středisko Kolejní 4
30. 4. památka sv. Zikmunda, setkání zvoníků Sekr. kardinála katedrála
3. 5. 13. arcidiecézní pouť za duchovní povolání farnost Sv. Hora Svatá Hora
15. 5. vigilie slavnosti sv. Jana Nepomuckého, průvod, NAVALIS Sekr. kardinála katedrála
23. 5. Noc kostelů farnosti farnosti
7. 6. ekumenická vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého Sekr. kardinála katedrála
8. 6. slavnost Seslání Ducha Svatého, biřmování Sekr. kardinála katedrála
15. 6. slavnost sv. Víta Sekr. kardinála katedrála
19. 6. slavnost Těla a Krve Páně, eucharistický průvod Sekr. kardinála katedrála
4. 8. rekviem za kardinála Františka Tomáška Sekr. kardinála katedrála
16. 9. slavnost sv. Ludmily (u hrobu světice)  Sekr. kardinála bazilika sv. Jiří
28. 9. slavnost sv. Václava Sekr. kardinála katedrála,
St. Boleslav
18. 10. svátek sv. Lukáše, pouť lékařů P. V. Eliáš katedrála
23. 10. rekviem za oběti Heydrichiády Sekr. kardinála katedrála
27. 10. ekumenická modlitba za vlast, koncert Sekr. kardinála katedrála
7.-8. 11. rekolekce s P. Józefem Augustynem Past. středisko Kolejní 4
15. 11.  liturgie ke cti sv. Anežky České, diecézní setkání ministrantů Sekr. kardinála katedrála
17. 11. ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů, koncert Sekr. kardinála katedrála
22. 11. památka sv. Cecílie, diecézní setkání chrámových sborů Sekr. kardinála katedrála
18. 02. 2014