Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přehled velikonočních bohoslužeb v arcidiecézi pražské

Arcibiskup Dominik Duka bude na Zelený čtvrtek 21. 4. hlavním celebrantem mše svaté, při které obnoví kněží z celé arcidiecéze závazky vyplývající ze svátosti svěcení a budou posvěceny oleje k udílení svátostí. Missa chrismatis začíná v 9:30 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V 18:00 pak bude v katedrále předsedat mši svaté na památku Večeře Páně. Obřady Velkého pátku 22. 4. začínají v 18:00, Velikonoční vigilie se křtem dospělých 23. 4. od 20:30 a slavnostní liturgie na Boží hod velikonoční 24. 4. v 9:30 v katedrále.

Biskup Václav Malý bude koncelebrovat při Misse chrismatis na Zelený čtvrtek 21. 4. v 9:30 v katedrále. Na Zelený čtvrtek v 17:00 bude předsedat slavení eucharistie v Charitním domově sv. Václava pro duchovní ve Staré Boleslavi. Na Velký pátek 22. 4. v 18:00 se zůčastní obřadů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Vigilii ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude slavit 23. 4. od 20:00 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze na Novém Městě (Jungmannovo nám.). Na Boží hod velikonoční 24.4. bude od 9:00 hodin celebrovat mši svatou v kostele sv. Alžběty v Praze Kbelích.

Biskup Karel Herbst bude koncelebrantem Missy chrismatis na Zelený čtvrtek 21. 4. v 9:30 v katedrále. Obřadům Velkého pátku bude předsedat v kostele Svatých andělů strážných v Kostelci nad Černými lesy. Velkopáteční obřady začínají 22. 4. v 18:00. 23.4. bude celebrantem slavnosti Zmrtvýchvstání Páně ve 20:00 v Kouřimi. Na Boží hod velikonoční v neděli 24. 4. bude celebrovat mši svatou v Kouřimi od 10:00.

 Velikonoční bohoslužby v arcidiecézi Přehled velikonočních bohoslužeb v pražských a mimopražských farnostech naleznete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze. Údaje jsou průběžně aktualizovány. V Katalogu naleznete také kontakty na vikariáty a farnosti, aktuální údaje o pravidelných bohoslužbách a další informace týkající se pražské arcidiecéze.

30. 03. 2011