Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Premiéra filmu "Čas zakládání"

V rámci večera, který proběhne v Arcibiskupském paláci (Sál kardinála Berana), budou promítnuty tři díly ze série krátkých animovaných loutkových filmů o třech abrahámovských náboženstvích „Čas zakládání“, na jejichž vzniku se Imago podílelo. Všechny díly tří bloků (Židovství, Křesťanství, Islám) promítala nedávno Česká televize. Na slavností večer jsou zváni všichni přátelé Imaga a příznivci jeho tvorby.

Při příležitosti této poněkud opožděné premiéry předá také kardinál Miloslav Vlk P. Noëlovi Choux, jemuž Imago vděčí za své úspěchy, Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského za jeho práci na poli filmové tvorby přibližující hodnoty křesťanství. Kardinál Vlk k tomu říká: „Pozval jsem P. Noëla Choux v roce 1990, aby nám díky svým mediálním zkušenostem pomohl vnášet evangelium do života společnosti. I když začátky jeho činnosti nebyly lehké, přece vykonal velký kus práce organizační i tvůrčí. S vděčností chceme tuto práci nyní ocenit a zrekapitulovat a věříme, že toto dílo bude i nadále oslovovat veřejnost.“

Noël Choux, katolický kněz, příslušník Mission de France a televizní odborník, který od devadesátých let působil v České republice se narodil v Burgundsku ve Francii. Po svých studiích marketingu a angažmá v několika společnostech se stal ve 28 letech knězem. Pracoval v prostředí médií jako příslušník Mission de France. Ještě v době, kdy v Československu vládl komunistický režim, setkal se Noël Choux s budoucím kardinálem Miloslavem Vlkem. Pražský arcibiskup, který mezi tím převzal v rámci České biskupské konference funkci biskupa delegovaného pro sdělovací prostředky, požádal Noëla Choux, aby se stal jeho poradcem v oblasti médií.

Na počátku 90. let založil Noël Choux v Praze společnost Imago. Ta ve spolupráci s dalšími institucemi vyrobila v minulosti mnoho hodnotných filmů. Pro děti například proslulé Karafiátovy Broučky či osmidílný animovaný film Pavel, dobrodruh víry, Pasáček Asaf, Cesta Tří králů a mnoho dalších. Vedle animované tvorby však společnost Imago vyrobila i mnoho filmů dokumentárních o životě církve u nás i v zahraničí většinou ve spolupráci s Českou televizí Brno – Náboženským vysíláním. Mezi nimi byly obzvláště úspěšné Prostor ticha o trapistické klášteře v Novém Dvoře, Na tržišti světa či dokumentární film o Václavu Malém. Podle zakládací listiny a záměru, který doprovázel vznik společnosti, je hlavním cílem společnosti Imago podporovat a posléze propagovat filmy, které mají křesťanské rozměry, i když se nemusí jednat o prvoplánovou evangelizaci. K tomu v jednom rozhovoru Noël Choux řekl: „Je naším úkolem nebýt nad lidmi, ale být s lidmi na jejich rovině. Evangelium říkat tak, aby se týkalo toho, co lidé neustále žijí.“

V roce 1994 uspořádal P. Noël Choux jako vůdčí duch Institutu komunikace (platformy blízké Imagu) v Praze Světový kongres Unda, jak tehdy zněl název mezinárodní asociace sdružující pracovníky v katolických médiích, která dnes nese název Signis. Česká biskupská konference byla na tomto kongresu znovu slavnostně zapsána mezi její členy. Noël Choux také zprostředkoval mladým lidem možnost absolvovat stáže či studijní pobyty ve Francii a pomohl tak při profesionalizaci křesťanských novinářů u nás.

Za přínos křesťansky orientované mediální tvorbě se dostalo P. Noëlovi Choux uznání již od České biskupské konference dne 5. července 2007 při slavnostní národní pouti na Velehradě. (ap)

20. 11. 2008