Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Převoz relikvie sv. Václava

Slavnostní převoz svatováclavské relikvie do Staré Boleslavi v doprovodu čestné jednotky motocyklů Hradní stráže a s poctami, které jsou běžně vzdávány pouze hlavě státu, se stal již tradicí. Symbolizuje význam osobnosti knížete Václava jako dědice země české a jeho odkazu i historické sepětí Staré Boleslavi s Pražským hradem, sídlem panovníků. V den Národní svatováclavské pouti to dosvědčuje i služba čestné stráže členů Hradní stráže v kryptě kostela. Úkolem Hradní stráže je totiž střežit sídla hlavy státu.

Světcova lebka, která je již od středověku předmětem úcty, je dodnes vnímána jako symbol české státnosti. Je proto také stále velmi bedlivě střežena. Je uložena v metropolitní pokladnici pražské katedrály, která je běžně nepřístupná, a vystavuje se jen při výjimečných příležitostech. Na národní svatováclavskou pouť je převážena v prezidentském voze ve speciální schránce ze skla a ze dřeva. O její bezpečnost po celou dobu převozu budou tentokrát pečovat zástupci dvou kapitul. Děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze dr. P. Jiří Svoboda a probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Stará Boleslavi P. Vladimír Kelnar.

Do Staré Boleslavi relikvie sv. Václava přijíždí v 19.50. Její příjezd bude očekávat arcibiskup pražský Dominik Duka OP spolu se staroboleslavskou kapitulou a věřícími. Za zvuku zvonů bude relikvie přenesena do baziliky sv. Václava, vnesena do starobylé románské krypty sv. Kosmy a Damiana a instalována na oltáři. Poté od 20.00 hodin následuje slavnostní svatováclavský koncert se svatováclavským čtením. Ve 21 hodin položí pražský arcibiskup k relikvii sv. Václava kytici a zahájí nešpory.

V kryptě baziliky sv. Václava se před lebkou přemyslovského knížete a mučedníka v průběhu století sklonily mnohé významné osobnosti naší země. Minulý rok uctil svatováclavskou relikvii také papež Benedikt XVI. při své návštěvě České republiky. Bylo to poprvé, co se lebce sv. Václava poklonil papež přímo na místě jeho mučednické smrti.

V den svátku sv. Václava 28. září bude relikvie sv. Václava přítomna spolu s Palladiem české země poutní mši svaté na Mariánském náměstí, které předsedá pražský arcibiskup Dominik Duka. Ten také k oltáři lebku sv. Václava přinese, zatímco první biskup ponese staroboleslavský reliéf Panny Marie – Palladium. Po skončení mše svaté se relikvie vrátí zpět do krypty kostela sv. Václava, kde bude vystavena a kde bude po celou dobu střežena duchovními a členy Hradní stráže. Odjezd relikvie zpět do Prahy bude v 17.00 hodin opět prezidentským vozem a v doprovodu čestné jednotky motocyklů Hradní stráže. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude připravena na večerní mši svatou, kterou zde bude od 18.00 hodin slavit arcibiskup Dominik Duka.

Pro lebku sv. Václava nechal císař Karel IV. zhotovit svatováclavskou korunu, nejstarší součást českých korunovačních klenotů. Lebka je jedním z nejdůležitějších ostatků přemyslovského knížete, které se dochovaly. V novější době ji podrobil důkladnému prozkoumání antropolog Emanuel Vlček, který se jednoznačně vyslovil ve prospěch její pravosti. (Aleš Pištora)

24. 09. 2010