Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezentace knihy o české provincii řádu františkánů

Nová publikace je výsledkem badatelské a redakční práce Collegia Europaea, centra pro dějiny a evropské myšlení při Filosofické fakultě UK a Filosofickém ústavu AV ČR. Toto první dílo nové ediční řady Europaeana Pragensia vychází díky podpoře České františkánské provincie. Autoři jednotlivých příspěvků zabývající se českými františkány se pod vedením Petra Hlaváčka, Ph.D. a P. ThLic. Petra R. Beneše OFM pokusili zmapovat fenomén františkánství v náboženských a kulturních dějinách českých zemí a Evropy, ale také v kontextu, který geografické, kulturní a náboženské hranice Evropy a západního křesťanství přesahuje.

Již u příležitosti 400. výročí příchodu františkánů ke kostelu Panny Marie Sněžné na Novém Městě v Praze (1604) byl v roce 2004 realizován rozsáhlý výstavní projekt Historia franciscana, jehož významnou součástí byl i stejnojmenný katalog. V roce 2005 pak pod názvem Historia franciscana II. vyšel k 300. výročí úmrtí českého františkánského učence Bernarda Sanniga (†1704) interdisciplinární sborník, obsahující studie a texty, reflektující františkánské dějiny v českých zemích. Katalog i sborník byly zaštítěny a finančně podpořeny Českou františkánskou provincií sv. Václava. Od počátku bylo záměrem, aby se občasné vydávání sborníku Historia franciscana stalo tradicí.

Na počátku roku 2008 došlo k dohodě, že vydávání sborníku převezme tehdy právě vznikající Collegium europaeum - Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení při Filozofické fakultě UK a Filozofickém ústavu AV ČR v Praze, jež však bude i nadále spolupracovat s Českou provincií bratří františkánů. Tématem sborníku Historia franciscana III., který právě vyšel, je setkávání českého františkánství s „jiným“ a „cizím“. Jde o pokus zachytit činnost českých františkánských misionářů, diplomatů a cestovatelů i kulturní a mezináboženské kontakty české provincie s Evropou a světem. (ap, tarantula.ruk.cuni.cz)

19. 11. 2009