Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezentace nové encykliky Benedikta XVI.

Benedikt XVI. podepsal text své nové encykliky 29. června 2009 o slavnosti sv. Petra a Pavla. Od té doby pracovalo Karmelitánské nakladatelství na vydání české verze tohoto díla, které je pro nás díky očekávané návštěvě Svatého otce v naší zemi velmi aktuální. Svatý otec se ve své zatím poslední encyklice věnuje sociální, politické a ekonomické problematice a úloze církve v dnešní společnosti. Navazuje na sociální encykliky svých předchůdců: na encykliku „Populorum progressio“ papeže Pavla VI. a encykliku „Solicitudo rei socialis“ Jana Pavla II.

Na prezentaci budou přítomni olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, biskup Ladislav Hučko, generální sekretář ČBK, P. Michael Martinek, supervizor překladu, a Pavel Mareš, redaktor Karmelitánského nakladatelství odpovědný za tuto publikaci.

Obsah encykliky Caritas in veritate, která je rozvedením jakési „logiky lásky“, tvoří šest kapitol mapujících to, jak se tato „logika“ nutně promítá do jednotlivých odvětví lidské společnosti. Jak na svých stránkách napsal kardinál Miloslav Vlk, „Benedikt XVI. navazuje na svou první encykliku a vychází nejprve z pevně teologicky a filosoficky podle pravdy definovaných základů života jedince i společnosti.“ Tyto základy jsou dány člověku Bohem, který je láskou.

Pražský arcibiskup ve svém rozboru encykliky dále píše: „Současná encyklika se nezabývá náboženskými tématy v úzkém slova smyslu, orientovanými dovnitř církve. Je obrácená ke světu, ke společnosti. Zabývá se základními problémy, které dnes sužují celý svět, a vytváří tak úžasný most mezi vírou, učením církve a světem. Není ´jen´ sociální encyklikou. Je to komplexní, řekl bych globální analýza dnešní situace ve světě ve všech oblastech lidské činnosti ve světle principů ´lásky a pravdy´. Není jen nějakou negativní kritikou hlubokých stínů a celosvětové bezvýchodné situace, se kterou si politici ani vědci a světoví političtí experti nevědí rady. Papežova vize je kritickým pohledem na svět se všemi jeho problémy, ale je pozitivní a plná důvěry.“

Celá úvaha kardinála Miloslava Vlk nad novou encyklikou Caritas in veritate je k dispozici na www.kardinal.cz. (ap)

25. 08. 2009