Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezentace nové knihy o P. Josefu Toufarovi

Od narození P. Josefa Toufara letos uplynulo 110 let. V průběhu měsíce října se na pulty českých knihkupectví dostává nová kniha Miloše Doležala věnovaná oběti komunistického režimu, číhošťskému faráři Josefu Toufarovi. Pod názvem „Jako bychom dnes zemřít měli“ vydává toto pozoruhodné dílo nakladatelství Nová tiskárna Pelhřimov. V rámci prezentace knihy v prvním Toufarově působišti v Zahrádce u Ledče nad Sázavou bude Jana Franková číst z nového díla a na violoncello zahraje Štěpán Drtina.

Základní pohnutkou k sepsání díla nebylo vyvrácení či potvrzení toho, zda se křížek skutečně v adventním čase roku 1949 tajemně zahýbal, ale naléhavá touha pochopit, kdo Josef Toufar byl a co všechno v jeho údělu předcházelo dějství poslednímu. Léta pátrání, shromažďování dokumentů, snímků i svědeckých výpovědí tvoří opěrný systém díla. Miloš Doležal nepojímá obsáhlý životopisný portrét patera Toufara jako chladné historické pojednání, nechybí v něm bezprostřednost ani humor, a přece ani o krok neustoupí požadavku na absolutní dokumentární věrnost, každou uvedenou informaci opírá o konkrétní nálezy v archivech a osobní svědectví pamětníků.

Kniha „Jako bychom dnes zemřít měli“ se skládá ze dvou rovnocenných částí, textové a obrazové. Vzniklý celek je také důkladně vyvedenou kronikou života jedné části Vysočiny v první polovině minulého století, krajiny, jež v sobě nese stigmata hrdinů a mučedníků. Spolu s autorem, pamětníky i fotografiemi putujeme po místech dnes zbořených, zatopených, či zjizvených necitelnými zásahy do krajinného profilu z dob komunismu. Ne náhodou říká básník a historik Zbyněk Hejda, že Miloš Doležal Vysočině vrací její paměť. (www.ntp.cz, Aleš Pištora)

22. 10. 2012