Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezentace nové knihy prof. Kuthana

Během slavnostního odpoledne promluví kromě děkanů obou fakult Michala Stehlíka a P. Prokopa Brože také pražský arcibiskup Dominik Duka, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl a prof. František Šmahel z Centra medievistických studií AV ČR a UK.

Monografie Jiřího Kuthana, odborníka mimo jiné na dobu Lucemburků a Jagellonců, je shrnutím dosavadních poznatků o vládě a vladařských počinech Jiřího z Poděbrad a králů dynastie Jagellonců. Autor, který se již ve svých dřívějších studiích věnoval některým českým panovníkům, si všímá především jejich zakladatelských a mecenášských aktivit.

Prof. Jiří Kuthan, český historik a historik umění, vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, se narodil 13. června 1945 v Písku. Absolvoval studium historie a následně dějin umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval mimo jiné jako historik umění v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, člen redakce revue Arch, redaktor v nakladatelství Artia atp. V roce 1984 nastoupil jako odborný pracovník do Ústavu dějin umění ČSAV. Od roku 1990 vyučuje dějiny umění a památkové péče na Katolické teologické fakultě UK. Od roku 2001 působí i v Ústavu pro dějiny umění filosofické fakultě UK. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro dějiny umění na UK. (Aleš Pištora)

16. 06. 2010