Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezentace nové knihy Tomáše Halíka

Přednáška a následné představení knihy se uskuteční v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého (Křížkovského 10, Olomouc). P. Halík bude následně v 19:00 celebrovat mši svatou v chrámu Panny Marie Sněžné jako poděkování za 20 let svobody.

Nejnovější kniha Tomáše Halíka je souborem esejů, které spojuje velké téma: naděje. Autor učí úctě ke každé podobě lidské naděje, protože v ní může být skryto víc, než jen cíl, k němuž se vědomě upíná – v hloubi naděje tuší žízeň po absolutnu. Naděje je zvláště aktuální téma v čase krize, kterou autor pojímá šířeji než jen krizi ekonomickou. Každá krize je však šance: právě krize v životech jednotlivců i společností, v nichž se mnohé naděje ukazují být pouhými iluzemi, umožňuje naději pročistit se a uzrát, „zamířit na hlubinu“ – krize je tak kolébkou naděje. Ilustrace jsou dílem Adrieny Šimotové. (www.nln.cz, tisk.cirkev.cz, ap)

11. 11. 2009