Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezentace sborníku k dějinám kanonického práva

Publikace „Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV.“ je prvním českým historickým sborníkem, který je věnován dějinám kanonického práva. Toto odvětví historické vědy se dnes, kdy u nás probíhají diskuze o budoucí podobě vztahu státu a církve, ale také o smlouvě s Vatikánem, stává velmi důležitým. Sborník umožňuje vyprofilování české historické kanonistiky jako samostatné vědní disciplíny. Obsahuje 56 statí. Soustřeďuje se na období 13.-15. století. Jedná se současně o první český medievalistický sborník, do kterého přispělo takové množství zahraničních badatelů: zastoupeni jsou autoři z celkem šestnácti zemí Evropy a zámoří. Zahrnuje stati badatelů z ČR, Finska, Gruzie, Chorvatska, Islandu, Itálie, Kypru, Německa, Norska, Polska, Rumunska, Slovenska, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie, včetně renomovaných právních historiků. Stati jsou rozděleny do třinácti tematických kapitol, předsazeny jsou syntetické stati o církevním právu v Polsku a v českých zemích. Sborník je uveden předmluvou předsedy AV ČR prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc., a primase českého Mons. Miloslava kardinála Vlka.

Prezentaci, které se zúčastní kardinál Miloslav Vlk, náměstek ministra kultury ČR Jaromír Talíř, předseda Akademie věd ČR prof. Václav Pačes a další významné osobnosti, pořádá Historický ústav Akademie věd ČR. Prezentace proběhne v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci (Hradčanské náměstí 16, Praha 1 – Hradčany).

Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Uspořádal Pavel Krafl. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i. / Opera Instituti historici Pragae, řada / series C - Miscellanea, svazek / volumen 19. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2008, 686 + XL s. ISBN 978-80-7286-121-7.

Pozvánka (dokument Adobe PDF)Pozvánka

16. 06. 2008