Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezident Klaus u Všech svatých

Poté si prohlédl kostel a poslechl si chrámové varhany, na které mistr Josef Kšica zahrál Preludium C-dur F. X. Brixiho. S velkým zájmem pohovořil s kanovníky o významu a dějinách kapituly a jejích budoucích záměrech. Byl mile překvapen pracemi kanovníků, kteří mu věnovali své významné a nejnovější publikace. Ocenil vzdělanost, kultivovanost a soustavnost práce kapitulárů a s úsměvem konstatoval, že ve své knihovně bude muset mít zvláštní oddíl pro jejich knihy. Sám na oplátku věnoval všem členům kapituly sborník svých projevů a prací z roku 2011.

Před odchodem se do kapitulní kroniky podepsal nejprve pan prezident a pak paní Livie Klausová, která přispěla k lesku i k srdečné atmosféře setkání. Pamětním zápisem získala kapitula pro svůj archiv doklad o první návštěvě manželského páru hlavy státu po 176 letech (naposledy v kostele Všech svatých byl 12. září 1836 císař Ferdinand V. s císařovnou Marií Annou Sardinskou při její korunovaci českou královnou) a první návštěvě prezidenta republiky v dějinách Československa a České republiky vůbec. (Jan Kotas, Aleš Pištora)

22. 11. 2012