Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezident ocenil arcibiskupa Graubnera a prof. Armbrustera

Nejvyšším vyznamenáním, Řádem bílého lva, byl oceněn Jiří Zenáhlík, který patří k hrdinům boje za svobodu proti nacistické i komunistické totalitě. Řádem T. G. Masaryka byl oceněn Mons. Jan Graubner. Toto ocenění mu bylo propůjčeno za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. Prezident dnes udělil také 18 Medailí za zásluhy. Medaili prvního stupně obdržel děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy profesor Ludvík Armbruster.

Samotnému předávání vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu předcházel projev hlavy státu. Tento rok, kdy si Češi připomínají 90 let od vzniku republiky, v něm Václav Klaus promluvil o budování státu a pozastavil se u slova „vlast“, jehož význam si člověk „uvědomí nejsilněji, když je mu odepřen“. Takové zkušenosti se podle prezidenta dostalo většině „našich emigrantů, kteří uprchli před nacismem či komunismem a kteří museli zapouštět nové kořeny v jiných kulturách, v jiných společenstvích, v jiných tradicích“.

Podobně to možná prožíval také profesor Armbruster, který byl v dubnu roku 1950 spolu se všemi řeholníky české provincie řádu Tovaryšstva Ježíšova zatčen a po dvouměsíční internaci vyhoštěn z republiky jako „nežádoucí cizinec“. Po studiích v západní Evropě působil mnoho let na universitě v Tokiu.

Při příležitosti oslavy svých 80. narozenin převzal 19. května 2008 prof. Ludvík Armbruster zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského. Tuto medaili udělil prof. Armbrusterovi za rozvoj Katolické teologické fakulty UK pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Na stránkách Pražského hradu je zpráva o propůjčení řádu T. G. Masaryka a udělení Medaile za zásluhy doprovozena těmito medailony oceněných:

"Mons. Jan Graubner patří k čelným představitelům římskokatolické církve naší země. Jako arcibiskup olomoucký a primas moravský se zasloužil o obnovu církevního života v naší zemi. Ve funkci předsedy České biskupské konference se aktivně angažuje ve veřejném životě, důraz klade především na dialog nad současnými problémy společnosti. Stál u zrodu mnoha vzdělávacích a charitativních organizací a institucí. V letošním roce oslavil 60. narozeniny."

"Profesor Ludvík Armbruster je významný vědec a pedagog, který se výrazně zasloužil o znovuobnovení a rozvoj vysokoškolského studia teologie u nás. Krátce po svém vstupu do jezuitského řádu byl roku 1950 zatčen a poté vyhoštěn z republiky jako nežádoucí osoba. Po studiích v západní Evropě působil dlouhá desetiletí jako profesor filosofie na jezuitské universitě v Tokiu. Po roce 1989 se aktivně zapojil se do obnovy řeholní provincie v České republice. Řadu let stojí v čele Katolické teologické fakulty UK. Letos se dožil 80 let." (ap)

28. 10. 2008