Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezident uctil relikvii sv. Václava

Ve Zlaté bráně katedrály byl prezident Václav Klaus i s chotí uvítán děkanem Metropolitní kapituly Mons. Michaelem Slavíkem. Po příchodu do Svatováclavské kaple se zúčastnil modlitby ke sv. Václavu, kterou pronesl děkan Metropolitní kapituly. Ten mimo jiné vyslovil prosbu za pomoc „prezidentu této země a těm, kterým je do rukou svěřena správa věcí veřejných“. Za zpěvu svatováclavského chorálu „Svatý Václave“ se prezident republiky poklonil relikvii sv. Václava, ochránce a dědice české země a našeho prvního mučedníka. Pod oltář s lebkou panovníka položil květiny. Kardinál Miloslav Vlk poté požehnal službě prezidenta a vyslovil prosbu: „dávej mu světlo, ať poznává, co je správné a ať dobře a prozíravě vykonává svůj úřad“. Na závěr obřadu, kterého se účastnil také apoštolský nuncius Mons. Diego Causero, předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a další biskupové katolické církve i představitelé jiných církví, zazněl starobylý církevní svatovojtěšský hymnus „Hospodine, pomiluj ny“. (ap)

07. 03. 2008