Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Při letošní Tříkrálové sbírce byli lidé opět štědřejší než loni

Také v ostatních diecézích je počítání výnosu pokladniček Tříkrálové sbírky 2012 téměř u konce. Již dnes je jisté, že sbírka i celorepublikově překonala loňský rekordní výsledek. K prvnímu únoru bylo sečteno 99,8 procent z celkem 17 744 pokladniček a výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 činil celkem 74 503 352 korun českých. Loňský výnos sbírky, která se v celostátním měřítku konala již podvanácté, činil 72,7 milionů Kč.

Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů na území celé České republiky. Desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí. „Každá koruna znamená most mezi dárci a lidmi v nouzi, kterým Charita pomáhá. Děkujeme všem, kteří na tom mají zásluhu,“ komentuje výsledky Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR.

„Ve světle katastrofických zpráv o chřadnoucí ekonomice jde o ohromující výsledek a naději pro ty, kterým pomáháme. Zvlášť, přihlédneme-li k rozpočtovým úsporám a související tíživé finanční situaci zařízení, která pečují o seniory a handicapované, nevyléčitelně nemocné a opuštěné, o lidi bez domova,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Při pohledu na statistické výsledky sbírky je solidarita a nesobeckost valné většiny lidí v České republice jasná a dobře čitelná,“ dodává.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků (většinou z řad dětí a mládeže) a dalších dobrovolníků. Její výnos podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a v hmotné či sociální nouzi, podobně jako aktivity pro děti. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány. Desetina výnosu jde na pomoc v zahraničí. (Více o využití sbírky na www.trikralovasbirka.cz)

Posláním Domova pro seniory Mukařov, na který jde část peněz vybraných v rámci pražské arcidiecéze, je podpora a pomoc seniorům, kteří nejsou schopni nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální služby, a kteří podporu a pomoc potřebují. Nabídnutá podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Podporuje je v jejich aktivitě, v udržování vztahů s jejich přirozeným sociálním prostředím a v zapojování se do života místního společenství.

Sbírku je možné podpořit také finančním darem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč). (Aleš Pištora, Jan Oulík)

02. 02. 2012