Vyhledávání Menu

Příběhy kamenů

O tom, jak „promlouvají“ kameny a jak z kamene vzniká umělecké dílo, bude 8. února 2015 od 16.00 hodin mluvit akademický sochař Petr Váňa, který je mimo jiné realizátorem obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Přednášku s názvem „Příběhy kamenů“ pořádá farnost Nejsvětějšího Srdce Páně.

Akademický sochař Petr Váňa se zabývá sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb a restaurováním uměleckých památek. Realizoval řadu kopií barokních soch (sousoší Vzkříšení Krista v pražské Loretě, čtyři sochy evangelistů na průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze). V současné době se však věnuje převážně volné tvorbě. Svá díla vystavuje na individuálních a kolektivních výstavách v Berlíně, Hannoveru, Římě, Vitirchianu a na mnoha místech České Republiky. Od roku 1997 pracuje na obnově Mariánského sloupu pro Prahu.

Petr Váňa pracuje na obnově sloupu s pěti dalšími kameníky, resp. s Mariánskou kamenickou hutí. Dřík byl vyroben z kusu pískovce pocházejícího z Indie, kámen pro patku sloupu věnovalo italské městečko Vitorchiana, blok pískovce na sochu daroval český mecenáš. Dokončený podstavec s kónickým sloupem už několik let stojí v zahradě kostela svatého Karla Boromejského pod Petřínem, kopie sochy Panny Marie u Týnského chrámu, schody, dlažba a balustrády spodní část jsou na paletách v depozitáři v Jaroměři. Zbývá dokončit sochařsko-kamenickou práci na několika blocích. Více na www.srdcepane.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 02. 2015