Vyhledávání Menu

Přihlašování na Světový den mládeže v Krakově spuštěno


Od 25. do 31. července 2016 bude v polském Krakově probíhat oslava XXXI. Světových dní mládeže. Přihlásit se je možné od 28. září 2015 na českých webových stránkách https://krakov2016.signaly.cz/. Mottem jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“.

48052

Foto: Anna Sýkorová

Program SDM se dělí na dvě části tzv. Dny v diecézích, ty budou 20. – 25. července 2016 a samotné Světové dny mládeže 26. – 31. července 2016. Setkání je určeno především pro mladé od 16 let. Účastníci, kteří se přihlásí do 30. 4. 2016, mají nárok na nižší cenu, která je dotovaná Českou biskupskou konferencí a celostátní sbírkou, která proběhne 6. března 2016 v kostelích. Pokud pojede z jedné rodiny více sourozenců, mohou požádat své A/DCM o slevu. Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK.

Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky, křesťany jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři roky. Vznikly v roce 1984 na Květnou neděli. Papež Jan Pavel II. svolal římskou mládež, aby s ním slavila Svatý rok vykoupení. Jejich nadšení překonalo všechna očekávání. V roce 1985 napsal papež mladým po celém světě list a brzy začalo dobrodružství Světových dní mládeže. Více na https://krakov2016.signaly.cz. (Anna Sýkorová)

Aleš Pištora 05. 10. 2015