Vyhledávání Menu

Přijíždějí biskupové z Kyjeva a Minsku


Během letošní svatováclavské pouti uvítá pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP dva významné hosty. Oslav ve Staré Boleslavi se 28. září 2015 zúčastní arcibiskup ukrajinské řeckokatolické církve Svjatoslav Ševčuk a arcibiskup z Minsku Tadeusz Kondrusiewicz. Úcta ke sv. Václavu je od nejstarších dob doložena také v Bělorusku a na Ukrajině.


47567

Foto: „AbpTadeuszKondrusiewicz“ od Redaktor01 Remik Kubicki – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Svjatoslav Ševčuk, ukrajinský arcibiskup ukrajinské řeckokatolické církve a vyšší archieparcha Kyjevsko-Halyčský, se narodil 5. května 1970 ve Stryji v Sovětském svazu. V roce 1983 tajně vstoupil do řeckokatolického semináře. Teologická a filosofická studia získal v centru Don Bosco v Buenos Aires (1991-1992) a ve Lvovském teologickém semináři Svatého Ducha (1992-1994). Kněžské svěcení přijal 26. června 1994. Po vysvěcení studoval na papežské univerzitě Svatého Tomáše Akvinského v Římě, kde získal doktorát.

Staral se o pastoraci ukrajinských řeckokatolíckých věřících v Aténách. Od roku 2001 byl proděkanem Lvovské teologické akademie (tehdy Ukrajinská katolická univerzita). Dne 14. ledna 2009 byl jmenován pomocným biskupem Eparchie Santa María del Patrocinio en Buenos Aires a titulárním biskupem diecéze z Castra Galbæ. Biskupské svěcení přijal dne 7. dubna 2009 z rukou Ihora Voznjaka. Dne 23. března 2011 byl ustanoven vyšším archieparchou Kyjevsko-Halyčským a metropolitním archieparchou Kyjevským.

Tadeusz Kondrusiewicz, arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev, se narodil se 3. ledna 1946 v polské rodině v běloruském Odelsku. Studovat nejprve technické obory na Grodnoského pedagogického institutu a Leningradské polytechnice. Roku 1976 vstoupil do Kaunaského semináře. Kněžské svěcení přijal 31. května 1981. Roku 1988 na Kaunsaké teologické fakultě obhájil doktorskou práci.

V letech 1981–1986 byl farním vikářem ve Vilniusu a Druskininkai. Dne 10. května 1989 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován apoštolským administrátorem diecéze Minsk a titulárním biskupem z Hippo Diarrhytus. Jako biskup podporoval znovuzrození náboženského života v Bělorusku. Dne 13. dubna 1991 byl jmenován apoštolským administrátorem latinských katolíků v evropské části Ruska. Přestavoval a rozšiřoval strukturu církve v Rusku. Otevřel např. Institut Katolické teologie svatého Tomáše Akvinského v Moskvě.

V únoru 1999 byl zvolen předsedou Ruské biskupské konference. Po zavedení nového správního rozdělení, byl 23. listopadu 1999 jmenován apoštolským administrátorem severní evropské části Ruska se sídlem v Moskvě. Dne 11. února 2002 papež Jan Pavel II. povýšil apoštolskou administraturu na metropolitní arcidiecézi Matky Boží v Moskvě a tak se stal jejím prvním arcibiskupem. Dne 21. září 2007 jej papež Benedikt XVI. ustanovil metropolitním arcibiskupem Minsku–Mohilevy. V letech 1994/1999 byl členem Kongregace pro východní církve, a roku 2004 se stal členem Kongregace pro klérus a Papežské rady „Justitia et pax“. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 21. 09. 2015