Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Připomenutí výročí narození kardinála Františka Tomáška

Dnes v 6:50 hodin proběhl na ČT 1 v rámci Studia 6 diskusní pořad o kardinálu Tomáškovi, kde na dotazy redaktora odpovídal kardinál Miloslav Vlk. Za pana kardinála Tomáška byla dnes sloužena ranní vzpomínková mše sv. v chórové kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Její celebrant, P. Ondřej Pávek připomněl, že právě v této kapli se pravidelně připravoval modlitbou kardinál Tomášek na slavení mše. Další vzpomínková mše se uskutečnila v kapli arcibiskupského paláce, která slouží jako soukromá kaple arcibiskupů. Na tomto místě kardinál Tomášek často „jednal na té nejvyšší úrovni“ o záležitostech, které často velmi dusily život církve u nás v době komunistické nesvobody, a které na něj často velmi bezprostředně doléhaly. Kardinál Miloslav Vlk v poledních hodinách položil kytici k hrobu svého váženého předchůdce, který se nachází v boční kapli pražské katedrály sv. Víta, připomněl tím kromě výročí narození také šedesáte výročí jeho biskupského svěcení, které si letos také připomínáme.

Kardinál Miloslav Vlk o kardinálu Tomáškovi v kázání u příležitosti mše sv. k 15. výročí jeho úmrtí řekl: „... Bůh nechává často církev ve svých nevyzpytatelných úradcích procházet (i pro naše chyby a hříchy) těžkými situacemi, řekli bychom se žalmistou ´přes údolí stínů smrti´, aby pak ukázal svou sílu a svrchovanou moc ... Do takových situací byl postaven kardinál Tomášek v dlouhém období 26 let, kdy stál v čele pražské arcidiecéze. Život církve se sice rozvíjel, ale za pronásledování. Komunisté plánovali zničení církve, vymýšleli různá data, kdy už nebude a kardinálu Tomáškovi namlouvali, že je generálem bez vojska. Nejraději by ho bývali uzavřeli v biskupské rezidenci ...

V kritických chvílích sametové revoluce kardinál Tomášek jasně prohlásil, že on i katolická církev stojí na straně národa, a tím deklaroval, že církvi jako součásti národa leží jeho osudy na srdci. Přes své stáří pak i nadále zůstával podle přání Svatého otce na svém místě, aby odchodem a novým jmenováním, při výlučném vlivu komunistické strany, nebyla poškozena církev. Tímto postojem ji i takto podpíral. ... Církev měla odvahu se v závěru totality postavit i za vzniklou petici o 31 bodech za náboženskou svobodu a řadu dalších požadavků. Kardinál Tomášek ji pak sám podpořil svou autoritou. Vedle těchto spíše politických snah a požadavků vznikl program duchovní obnovy národa, který v té době spojil většinu aktivních intelektuálních sil církve. ... I osobní úsilí kardinála Tomáška o proměnu diecéze je pro nás v naší přítomností velkou výzvou. ...“

S postavou kardinála Františka Tomáška je možno se blíže seznámit v řadě knih, uveďme aspoň některé:

kolektiv autorů, Kardinál Tomášek, Svědectví o dobrém katechetovi, bojácném biskupovi a statečném kardinálovi, Praha 1994

Bohumil Svoboda, Na straně národa, Kardinál Tomášek v zápase s komunistickým režimem (1965 - 1989), Praha 2006

Aleš Opatrný (ed.), Kardinál Tomášek a koncil, Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu, Pastorační středisko, Praha 2002

kolektiv autorů, Kardinál Tomášek, Generál bez vojska, Kostelní Vydří 2003 (ap)

30. 06. 2009