Vyhledávání Menu

PŘIPOMÍNKA DEKLARACE NOSTRA AETATE


Ve středu 9. prosince 2015 se na pražském arcibiskupství konala oslava 50. výročí vydání deklarace II. vatikánského koncilu „Nostra Aetate“ o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím. Na setkání promluvili kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Giuseppe Leanza a velvyslanec Izraele v ČR Gary Koren. Svůj příspěvek přednesli doc. Pavel Hošek a dr. Denisa Červenková.


52036


Pražská připomínka deklarace II. vatikánského koncilu „Nostra Aetate“, pořádaná Katolickou teologickou fakultou UK, se konala s mírným zpožděním. Dokument byl papežem Pavlem VI. totiž vyhlášen 28. října 1965 v posledním roce II. vatikánského koncilu. Vedoucí katedry religionistiky na ETF UK a kazatel Církve bratrské doc. Pavel Hošek hovořil o vztahu křesťanů a Židů, o tématu, kterým se odborně zabývá. Mimo jiné konstatoval, že v dialogu mezi oběma náboženstvími došlo ke značnému posunu. Na obou stranách byla překonána mnohá nedorozumění a mnoho předsudků. V mnoha oblastech se rozvinula plodná spolupráce. Dr. Červenková se oproti tomu soustředila spíše na dialog římskokatolické církve s ostatními náboženstvími. Naznačena byla také problematika vztahu křesťanů a muslimů, na které se podle dokumentu „církev dívá s úctou“.

„Nostra aetate“ je deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, vyhlášená 28. října 1965. Latinský titulek znamená „V naší době“ a jedná se o první slova deklarace, jak je u římskokatolických dokumentů zvykem. Deklarace se zabývá věčnými otázkami, které si klade každý člověk a tím jak se je různé náboženské tradice pokoušejí zodpovídat. Všichni lidé jsou stvořeni podle Božího obrazu, takže církev zavrhuje jakoukoli diskriminaci nebo jakékoli utiskování lidí pro jejich rasu nebo barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 10. 12. 2015