Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Příprava dobrovolníků pro misijní volontariát

Mladí lidé mezi 18 a 35 lety odjíždějí do těchto míst v rámci programu Cagliero – salesiánský volontariát, který je znám též pod názvem Adopce nablízko. Zaštiťuje jej kongregace Salesiánů Dona Boska. V cílových zemích se dobrovolníci podílejí na výuce dětí a studentů, zajišťují jejich doučování, připravují volnočasové aktivity či pomáhají s nezbytnou administrativou. Podílejí se tak na celkovém projektu místní komunity salesiánů či sester salesiánek.

Před odjezdem musí každý z nich absolvovat povinnou přípravu. Sestává z osmi víkendových setkání během školního roku a zkušební praxe v některém salesiánském středisku mládeže.

Zájemci o volontariát se mohou do 22. října 2010 hlásit na mailu cagliero@sadba.org nebo online na www.mladez.sdb.cz/cagliero-prihlaska. Kromě výše uvedeného věku je podmínkou účasti zralá motivace, zkušenost v práci s dětmi nebo alespoň touha ji získat během přípravy, přiměřený zdravotní stav, znalost jazyka dané země a otevřenost k práci a životě v křesťanském prostředí. Individuální dotazy je možné konzultovat na telefonu 283 029 226 nebo 605 842 369. (Jana Švecová)

20. 10. 2010