Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Příprava na trvalé jáhenství

Trvalí jáhnové jsou nezastupitelnou součástí struktury církve. V posledních dvou desetiletích se i u nás uplatňují v životě církevních společenství. Velmi důležitou úlohu mají i v různých dalších oblastech života lidí, kam přinášejí křesťanské přístupy a pohledy. Mnohdy se jim daří lépe a snadněji oslovit ostatní společnost.

Od září 2008 se chystá otevření dalšího běhu přípravy k trvalému jáhenství. Příprava trvá minimálně 3 roky. První rok je vyhrazen duchovní formaci kandidáta a rozlišování jeho povolání. Další dva roky jsou zaměřeny na pastorační a liturgickou přípravu k jáhenské službě. Pouze první rok přípravy může probíhat souběžně se studiem na teologické fakultě.

Zájemce musí být pokřtěný a biřmovaný katolík, žijící svátostným životem. Kromě dobré motivace je podmínkou již dřívější zapojení v životě farnosti. Předpokladem přípravy je absolvované studium teologie nebo teologických nauk na teologické fakultě alespoň v bakalářském stupni nebo jiné srovnatelné studium, přiměřené zdraví a doporučení vlastního faráře. Pokud jde o věk, musí být ženatému kandidátovi v době svěcení minimálně 35 let. Pokud žije v manželství, uspořádané poměry ve vlastní rodině. K přijetí svátosti svěcení u ženatých mužů se požaduje také písemný souhlas manželky.

Další podrobnosti získají zájemci v sekretariátu světícího biskupa Mons. Václava Malého. Přihlášky je třeba odevzdat tamtéž do 15. května 2008.

10. 04. 2008